Vyriškos ir moteriškos energijų pusiausvyra

pagal Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangą

Kiekviename žmoguje tuo pat metu egzistuoja abi energijos rūšys: dešinėje kūno pusėje susikoncentravusi vyriškoji energija, kairėje – moteriškoji. Visa Visata yra sutverta iš abiejų energijos polių, taigi visur ir visame kame glūdi ir vyriškoji, ir moteriškoji energijos.

Deja, ne visų šeimose yra stabili ir harmoninga atmosfera, ne visur vyrauja geri, šilti santykiai. Priežastis – vyriškosios ir moteriškosios energijų disbalansas. Todėl tiek daug skyrybų, nepilnų šeimų ir žmonių, nesugebėjusių sukurti šeimos.

Jei vyriškoji ir moteriškoji energijos nėra subalansuotos paties žmogaus viduje, jo išoriniame gyvenime taip pat nebus tvarkos ir stabilumo. Kaip tai gali pasireikšti? Pavyzdžiui, jei moteris elgiasi grubiai, vadinasi, jos vyriškoji energija persveria moteriškąją. Jei kalbėsime apie sveikatą, tai pastebėsime, kad vienų žmonių dažniau negaluoja organai, išsidėstę kairėje organizmo pusėje, kitų – dešinėje. Kartais pasitaiko, kad vieniems geriau klostosi santykiai su motina ir prastai – su tėvu, o kartais santykiai įtempti ir su abiem tėvais. Tai irgi byloja apie disbalansą, vyriškosios ir moteriškosios energijos nederėjimą.

Kai tik tarp vyriškosios ir moteriškosios energijų įsivyraus pusiausvyra, santykiuose nusistovės harmonija ir jūs sutarsite su visais aplinkiniais bet kurioje žmonių grupėje, nes visur egzistuoja tarpusavio sąveika tarp vyriškosios ir moteriškosios energijų.

Šeimyninei porai šių dviejų energijų pusiausvyra – tai būsena, kai du atskiri žmonės, vyras ir moteris yra kaip dvasinis, energetinis vienis.

Sanjasiui (asketui) – tai būsena, kai vienas žmogus pasiekia vidinę pusiausvyrą, o vėliau ir abiejų energijų – vyriškosios ir moteriškosios – susijungimą.

Jogos kalboje tai aiškinama štai kaip: kai žmoguje nubunda kundalini energija, ji kyla aukštyn trimis pagrindiniais energetiniais kanalais (nadi).

Šie kanalai vadinami sušumna, ida ir pingala. Sušumna – tai centrinis energetinis kanalas, ida – už moteriškąją energiją atsakingas kanalas, pingala – už vyriškąją. Visi trys kanalai eina išilgai stuburo ir susijungia adžnos čakroje. Kai kundalini energija pasiekia adžnos čakrą, vyriškoji ir moteriškoji energijos susijungia ir žmogus pasiekia Sada Šivos būseną. Tuo momentu – jis ir Šiva, ir Šakti, Radha ir Krišna, Sita ir Rama. Kai žmoguje susijungia abi energijos, įvyksta susijungimas su Dievu.

Abi energijos – vyriškoji ir moteriškoji – yra labai svarbios. Jų harmoninga dermė – pusiausvyros ir pastovumo pagrindas, einant bet kuriuo dvasiniu keliu. Savo ruožtu, pusiausvyros būsena yra būtina, norint dvasiškai tobulėti ir vystytis. Šeimyninio gyvenimo pastovumas visuomenėje gyvenančiam žmogui yra būtinas lygiai taip pat, kaip ir vidinė pusiausvyra sanjasiui, gyvenančiam vienumoje.

Tam, kad subalansuotumėte abi šias energijas, reikia kartoti „Sada Šivaja“. Tai Dievo vardas, įkūnijantis pusiausvyrą, vyriškojo ir moteriškojo prado susijungimą.

Kartojant Dievo vardą, tyra energija ir šio garso vibracijos darys teigiamą poveikį jums, apvalydamos jūsų karmą, mažindamos ar visiškai panaikindamos negatyvumą.

Vedose ir kituose šventraščiuose sakoma, kad vieningasis Dievas turi daugybę pavidalų. Todėl jis turi daug skirtingų vardų.

Visuose Dievo varduose – Sita Rama, Radhe Krišna, Sada Šivaja – glūdi didžiulė energija. Bet koks Dievo vardas gali suteikti žmogui ir materialinę, ir dvasinę gerovę. Tačiau kiekvienas jų turi savo ypatumų, kiekvienam jų būdinga tam tikras energijos pobūdis. Žmogus, kartojantis konkretų Dievo vardą, labiau jaus ir gaus tos energijos, kuri būdinga būtent tam vardui.

 

Radhe Radhe!

 

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.