Vidinė jėga ir jos svarba žmogaus gyvenime (1 dalis)

Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsango tekstas

Kas yra atma ir kas jai būdinga?

Praeitame satsange jums pasakojau apie tai, kaip išsaugoti gerą sveikatą, taisyklingai maitinantis ir laikantis tinkamo gyvenimo būdo. Kiekvienas žmogus turi nuolatos rūpintis savo fizine sveikata. Be jos sunku bus pasiekti bet kokį tikslą. Bet be fizinės sveikatos labai svarbi yra ir vidinė sveikata, priklausanti nuo žmogaus atmos jėgos. Kas yra atma? Tai žmogaus vidinė jėga, jo energija – tai, kas dar yra vadinama siela.

Tyras, geras, nuoširdus prieš Dievą ir prieš save patį žmogus turi didžiulę vidinę jėgą. Norint imtis bet kokios pasaulietinės veiklos, norint atlikti bet kokius darbus, svarbūs ne tik stiprūs raumenys – dar svarbesnė yra stipri atma. Vidinės jėgos augimas priklauso ne nuo fizinių pratimų ar geros mitybos, o nuo pasitikėjimo savimi, tyros sąžinės ir Dievo tikėjimo. Norint pasiekti aukštų, svarbių tikslų, žmogui yra būtina vidinė stiprybė, nes dažnai, tik prasidėjus darbams, iškyla įvairių trukdžių, išbandančių jo vidinį pasirengimą. Daugelis šiame etape sustoja: pavargsta, pasiduoda ir nebegali judėti toliau. Tikriausiai esate pastebėję, kaip dažnai žmonės pavargsta net nuo paprasčiausių, įprastinių darbų ir išgyvena nepasitenkinimo jausmą. Fiziškai jie gal ir yra pasiruošę tiems darbams, bet nepakanka vidinės jėgos, pasitikėjimo savimi, pasiryžimo, todėl net ir menkos kliūtys sulaiko juos kelio viduryje.

Juolab kad noro imtis didelių užmojų turi daugelis žmonių. Žvelgdami į politikus, verslininkus, valstybės veikėjus, jie galvoja, kad taip pat galėtų dirbti tokį darbą.

Bet Dievas – pats geriausias vadovas. Jis teisingai duoda kiekvienam pagal jo jėgas. Pradžioje – smulkias užduotis, kad žmogus mokytųsi jas teisingai atlikti. Kai jis išmoks kontroliuoti savo veiksmus, darys viską taip, kaip reikia, jis įgaus daugiau vidinės jėgos, Dievas suteiks jam atsakingesnį darbą, o vėliau – dar ir dar atsakingesnį bei rimtesnį. Kaipgi galima žmogui patikėti sudėtingą darbą, jei jis nėra tam pasiruošęs? Iki tol, kol neišmoks savęs kontroliuoti, teisingai gyventi, negalės atlikti didelių ir atsakingų užduočių.

Šiuo metu vis daugiau žmonių sako, kad nori gydyti ir padėti kitiems žmonėms tapti sveikais ir dvasingais, nori dirbti bendram labui. Daugelis nori, bet toli gražu ne visiems tai pavyksta. Kodėl? Todėl, kad nepakanka vidinės jėgos. Žmogus pradeda ką nors daryti, bet įvairios gyvenimiškos aplinkybės jam trukdo, jį stabdo, kyla nerimas, neužtikrintumas, abejonės, ar teisingai jis elgiasi. Kartu su abejonėmis ateina ir silpnumas. Tam, kas nori pasiekti savo tikslą, reikia daug dirbti su savimi ir įveikti visas abejones, o tai įmanoma tik su visišku pasitikėjimu Dievu, savo jėgomis, savo atliekama veikla. Kai energijos bus pakankamai, nei sveikata, nei finansiniai sunkumai, nei šeimyninės problemos, nei kokios kitos aplinkybės netrukdys, siekiant tikslo. Žmogus jau niekada nesustos kelio viduryje ir viską, kas sumanyta, įgyvendins iki galo.

Iš tikrųjų tai atma visada yra stipri. Tai yra Tiesa. Tik žmogus nežino apie tai ir neįsivaizduoja, kokia tai galinga jėga. Ir kai kalbu apie tai, kad reikia kaupti atmos jėgą, visų pirma, turiu omenyje būtinybę dirbti su savimi. Dažnai geras žmogus laiko save silpnu, mano, kad nuo jo niekas nepriklauso ir bijo galimų sunkumų. Kodėl jis nejaučia tos jėgos? Todėl, kad neturi Žinių. Kai žmogus supras, kad Dievas visada yra šalia su juo ir Jis yra pats stipriausias, kas tada begalės trukdyti siekti išsikeltų tikslų? Niekas negalės, net priešingai – kiti žmonės pradės padėti.

Atmoje yra didžiulė jėga. Kai tik žmogus gaus Žinių ir supras, kokia jėga glūdi jame pačiame, tuomet jis viską darys teisingai. Tada žmogus gali bet ką padaryti: aklas pradeda matyti, nebylys – kalbėti, raišas – kopti į kalnus. O jei nėra Žinių, tai ir matantis yra aklas, kalbantis – nebylus ir, net turėdamas sveikas rankas ir kojas, žmogus negali nieko padaryti. Jei atma stipri – žmogui niekas netrukdo, nekliudo jokios gyvenimo aplinkybės. Reikia turėti daug vidinės energijos, kad dėl smulkių sunkumų nepamirštume apie savo svarbiausią tikslą, nemestume dvasinės praktikos ir išsaugotume vidinės pusiausvyros būseną.

Turbūt jūs pastebėjote, kad tą dieną, kai esate geros nuotaikos, jums kas nors gali pasakyti „tu viską gali“ arba „viskas tau klostysis gerai“.

Neleiskite silpnybėms jus užvaldyti! Niekada net negalvokite, kad ko nors negalite! Aš noriu, kad mano mokinių atma būtų stipri – tada jie įgaus tokių savybių kaip gerumas, ramybė, meilė aplinkiniams. Jūs daugiau galvosite apie kitų žmonių gerovę, ir jūsų mintys, žodžiai bei veiksmai bus nukreipti kurti.

Ką reikia daryti, kad atma taptų stipri? Aš visada patariu medituoti, kartoti Dievo vardą ir guru mantrą.

 

(tęsinį skaitykite 2 dalyje, kurioje bus pasakojama apie tai, kas padeda stiprinti atmą ir vidinę žmogaus jėgą)

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.