Vidinė jėga ir jos svarba žmogaus gyvenime (2 dalis)

Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsango tekstas

Pasakojimas apie Ardžuną ir jo ryžtingumą

 

(teksto pradžią skaitykite 1 dalyje, kurioje pasakojama apie tai, kas yra atma ir kas jai būdinga)

Kas padeda stiprinti atmą ir vidinę žmogaus jėgą?

Ilgainiui jūs pradėsite jausti ir suprasti, kas yra atma. Atma kaip Dievo dalis yra mūsų viduje ir kaip parmatma – Aukštesnioji dvasia – visame kame, kas mus supa. Tai didžiulė jėga, kuri rūpinasi kiekvieno žmogaus gerove. Kam tada nerimauti dėl gyvenimo smulkmenų? Reikia tik susijungti su šia jėga, pajausti, pažinti ją ir suprasti, kad visa, kas vyksta mūsų gyvenime – ir geros, ir sunkios situacijos – eina į naudą.

Galinga jėga glūdi žmogaus viduje, o jis kartkartėmis negali susidoroti net su menkais sunkumais. Su šia jėga galima kalnus pakelti, o žmogus nerimauja dėl dulkės. Kai darysite džapą (t. y. kartosite Dievo vardą, mantrą), ši jėga pradės stiprėti. Fiziniai pratimai padeda tapti gražesniu išoriškai, bet Dievo vardo ir mantros kartojimas suteiks jums ir vidinį, ir išorinį grožį.

Džapas vaidina labai svarbų vaidmenį, norint pažinti savo atmą ir susitvarkyti savo visą gyvenimą. Nuolatinis Dievo vardo, mantros ir guru mantros kartojimas pažadina labai didelę jėgą. Ir tai kartoti galima ne tik meditacijos metu, bet ir bet kokiu kitu laiku (kartojant mintyse). Nepertraukiamas džapas duoda puikių rezultatų. Jei laikysitės dvasinės disciplinos, rūpinsitės vidine tvarka, labiau dirbsite su savimi, jūsų atma taps labai stipri. Dievo vardo ir mantros kartojimas padeda įveikti visus jūsų trūkumus ir įvesti vidinę tvarką, suteikia Žinių ir padeda judėti Dievo link. Džapas padeda įvesti visišką vidinę kontrolę, kad jus silpninantys trūkumai jums netrukdytų, kad neateitų negatyvios mintys, keliančios baimę ir verčiančios abejoti.

Kol žmogus viduje yra silpnas, kol nesijaučia ramus ir savipakankamas, jam visada ko nors trūks. Paprastai žmogus stengiasi tai rasti išoriniame pasaulyje, kituose žmonėse. Bet tas, kuris nuolatos atlieka dvasinę praktiką, supranta, kad pilnatvę ir ramybę galima rasti tik savo viduje. Net kai kas nors nepavyksta, toks žmogus supranta, kad iškilę sunkumai – tai Dievo pamoka.

Be to, tam, kad taptumėte stiprūs savo vidumi, reikia visada laikytis disciplinos ir teisingo gyvenimo būdo. Reikia išmokti kontroliuoti savyje dvi galingas jėgas: man – protą ir kam – troškimus. Net ir stiprų žmogų gali nupūsti šių jėgų vėjas. Nuolatos klajojantis protas ir nesibaigiantys troškimai – tai žirgai, kuriuos suvaldyti yra pakankamai sunku. Kai išmoksite tokios kontrolės, atma bus stipri.

Jums būtina mokytis savikontrolės, norint jausti ramybę ir pusiausvyrą, kad galėtumėte džiaugtis geru gyvenimu ir juo labiau dvasiniais pasiekimais. Kitu atveju gyvensite taip, kaip gyvena dauguma: verksite ir juoksitės priklausomai nuo išorinių aplinkybių. Jei neturėsite jėgos kontroliuoti savo vidinę būseną, tada būsite visiškai jų valioje. Augant atmos jėgai, ugdysis dvasinės savybės, atsiras pasitikėjimo savo jėgomis ir jau niekas negalės sugriauti jūsų ramybės ir pusiausvyros. Kai tik pradėsite reguliariai daryti dvasinę praktiką, jūsų gyvenime nusistovės tvarka ir viskas pradės tvarkytis.

Dievas rūpinasi kiekvienu žmogumi ir duoda jam visa, kas būtina. Žmogui tik reikia mokytis disciplinos, mokytis teisingai gyventi, mokytis kontroliuoti save. Jei galvosite, kad visa tai – ne jūsų jėgoms, kaip tada galėsite pasiekti aukštų tikslų? Kartu su dvasine praktika ateis ir vidinė jėga, ir jūs visada galėsite daryti tai, ką suplanavote. Pavyzdžiui, norite keltis penktą valandą ryto, bet negalite, nepakanka jėgų. Kai atma bus stipri, galėsite atsikelti tokiu metu, kokiu nuspręsite. Jei pajausite, kad pavargote, galėsite pailsėti ir nubusti anksčiau. Bet jūs pats spręsite ir tai kontroliuosite.

Kai žmogus pavargsta ir nebegali kontroliuoti savo vidinės būsenos ir gyvenimo būdo, jam darosi sunku – viskas gyvenime einasi nekaip. Dievo vardo, mantros kartojimas, teisingas pasninkavimas tam tikromis dienomis padeda didinti atmos jėgą ir išlaikyti savo gyvenimo savikontrolę.

Kiek žmogus besistengtų dirbti su savimi, jis vis tiek gali daryti klaidų. Bet kai yra Mokytojas, jo meilė, malonė ir gerumas neleis nukrypti nuo pasirinkto kelio. Mokytojas kontroliuos, ar teisingu keliu juda mokinys, ar jam reikalinga pagalba, ar jis pats susidoros su visomis kliūtimis ir padės toliau eiti gyvenimo keliu. Su Mokytoju mokiniui yra įveikiami bet kokie pasiekimai.

Kai tik pradėsite mokytis savikontrolės, jus nustos vilioti tai, kas paprastai žmonėms yra labai reikšminga. Ilgainiui meditacija pradės teikti jums džiaugsmą, ir, būdamas tos pakilios būsenos, jausite meilę Dievui. Kuo toliau, tuo labiau jums patiks to dieviško džiaugsmo nektaras. Atsiras dar didesnis interesas, ir jūs norėsite tęsti darbą su savimi.

Žmogus, pradėjęs mokytis savikontrolės, gali kartais ir klysti. Bet Mokytojas visada stebi savo mokinius, suteikia jiems jėgos judėti toliau ir padeda galiausiai pasiekti iškeltus tikslus.

Dar kartą primenu, kad troškimai ir neramus protas – tai dvi priežastys, trukdančios atmai tapti stipria. Stenkitės jas kontroliuoti ir, jei sugebėsite jas įveikti, manykite, kad jau daug pasiekėte. Dievo vardo ir mantros kartojimas padės labiau disciplinuoti ir organizuoti jūsų gyvenimą.

Jei jūs nuspręsite kiekvieną dieną keltis anksti ryte ir kartoti mantrą, medituoti, jums teks peržiūrėti visą savo dienotvarkę. Pavyzdžiui, jei žmogus stipriai pavalgė prieš miegą, tai negalės nubusti ir atsikelti anksti ryte – jis norės ilgiau pamiegoti. Su pilnu skrandžiu nakčiai organizmas negali tinkamai funkcionuoti, jam reikia daugiau laiko, kad pailsėtų, reikia daugiau miego. Jei nusprendėte laikytis teisingo gyvenimo būdo, apsisprendėte praktiškai taikyti iš Mokytojo gautas žinias, pabandykite vieną du vakarus mažiau valgyti ir anksčiau atsigulti. Pamatysite, kad ryte lengviau nubusite ir dvasinė praktika pavyks daug geriau. Ilgainiui ji taps reguliari, dienos režimas ir visas gyvenimas susinormalizuos, bet tam reikalingas jūsų vidinis noras ir nenuilstantis darbas. Kad ir kaip norėtųsi, rezultatus pamatysite ne taip greitai – jiems pasireikšti nepakaks savaitės ir net mėnesio. Bet aš žinau, kad jūs visi norite būti geresni ir kad kiekvienas šito siekiate priklausomai nuo savo karminių ir gyvenimo aplinkybių.

Stenkitės suprasti ir pritaikyti viską, ko mokotės, ir nepaliaujamai dirbkite su savimi. Jei kas ir nepavyko, nesijaudinkite ir tęskite savo darbą – visiems tenka tai patirti. Vieniems pavyks greičiau, kitiems – lėčiau. Svarbiausia, kad jūs stengiatės. Nedirbsite – nieko nepasieksite.

Senovės Indijos istorijoje yra žinomi žmonės, turėję tokios vidinės jėgos, kad sugebėjo įveikti net miegą. Iš tokių jums gerai žinomų vardų reikia paminėti Lakšmaną, jaunesnįjį Ramos brolį, Hanumaną ir Ardžuną.

Pateiksiu kelis pavyzdžius iš Ardžunos gyvenimo, kad galėtumėte suprasti jo kryptingumąir ryžtą.

Ardžuna ir jo broliai Pandavai turėjo Mokytoją, kuris juos visus kartu mokė. Vieną kartą, vėlią naktį, kai broliai ramiai ilsėjosi, Mokytojas pastebėjo, kad Ardžuna nemiega, o atlieka užduotis, kurias Mokytojas buvo uždavęs visiems mokiniams.

– Visi ilsisi, kodėl tu mokaisi? – paklausė Mokytojas Ardžunos.

– Tol, kol neįsisavinsiu visų žinių, kurias mums pateikėte, neužmigsiu. Tik kai pajausiu, kad visiškai išmokau pamoką, galėsiu gerai išsimiegoti, – atsakė Ardžuna.

Kitą kartą Mokytojas visiems mokiniams paaiškino, kaip reikia teisingai šaudyti iš lanko. Taikiniu jis parinko paukščio iškamšą, pritvirtintą prie medžio viršūnės. Mokiniai turėjo pataikyti į paukščio akį. Visi broliai iš eilės taikėsi į tikslą, o Mokytojas klausdavo, ką besitaikydami jie matė. Vienas brolių pasakė, kad mato paukštį, tupintį ant medžio šakos, ir jo akis. Kiti broliai atsakinėjo taip pat. Ir tik vienintelis Ardžuna pasakė:

– Matau tik akį, į kurią turi pataikyti mano strėlė, – nieko daugiau.

Jis nematė nieko daugiau – tik savo tikslą.

Kiekvienam mokiniui ir bet kuriam žmogui labai svarbu pasirinkti teisingą gyvenimo tikslą ir dirbti, to tikslo siekiant. Nepamirškite, kad džiaugsmai ir vargai aplanko visus, bet Dievo jėga gali jums padėti įveikti visus sunkumus ir gražiai sutvarkyti jūsų gyvenimą. Ir kai atma bus stipri, visus savo trūkumus ir nesėkmes jūs paversite savo privalumais ir pergalėmis.

Radhe Radhe!

 

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.