Susitikimas su Mokytoju ir jo vaidmuo žmogaus gyvenime

Sadguru – tikrasis Dvasinis Mokytojas, ateinantis į žemę visos žmonijos labui. Jis ateina tam, kad pažadintų dvasingumą ir primintų apie patį svarbiausią tikslą bei žmogaus gyvenimo žemėje prasmę. Sadguru neskirsto žmonių pagal tikėjimą, amžių, požiūrį ar visuomeninę padėtį. Jis moko amžinųjų tiesų, pasaulio būties dėsnių, kurių laikydamasis kiekvienas gali gyventi darnoje su savimi ir pasauliu. Mokytojas moko ir perduoda Žinias įvertindamas šio sudėtingo laikmečio, kuriame mes gyvename (kali juga – tamsos epocha), specifiką ir poreikius. Jo mokymas yra praktiškas ir nuoseklus, o perduodamos žinios padeda ir palengvina gyvenimą visiems, kas to nori. Sadguru moko žmones Gyventi, o ne mėginti išvengti savo gyvenimiškų atsakomybių, nes dvasiškai tobulėti galima ir gyvenant pasaulietiškai, turint šeimą, dirbant ir teisingai elgiantis. Tai yra dvasingumas plačiąja to žodžio prasme.

Kiekvienas žmogus turi Dvasinį Mokytoją, nepriklausomai nuo to, ar jis tai žino, ar ne, tiki tuo, ar ne. Susitikimas su Mokytoju niekada neįvyksta atsitiktinai – tai pati didžiausia Dievo dovana.

Žmonės susitinka su Mokytoju esant labai skirtingoms aplinkybėms. Kiekvienas turi savo karmą. Kažkas sutinka Mokytoją pačiu geriausiu laikotarpiu, kai nubunda jo daugelio gyvenimų geroji karma. O kažkas ateina pas Mokytoją pačiu sunkiausiu savo gyvenimo laikotarpiu. Jis meldžia Dievą pagalbos ir Dievas jį nukreipia pas Mokytoją, kad gyvenimo sunkumai palengvėtų. Sukaupta geroji karma leidžia žmogui melstis Dievui, suprasti, kad egzistuoja kažkas, kas padės jam įveikti sunkumus. Viltis visada gyvena žmoguje. Sunkiu gyvenimo laikotarpiu žmogus greitai pavargsta. Bet sadhana (sanskr. dvasinė praktika), kurią jis pradeda daryti po susitikimo su Mokytoju, padeda jam tuos sunkumus įveikti.

Kiekvienas žmogus turi karmą – sukauptą nešulį veiksmų, atliktų praeituose gyvenimuose minčių, žodžių, poelgių formoje. Karma gali būti ir gera, ir bloga. Išvengti savo karmos yra labai sunku. Žmogus visą savo karmą turi išgyventi pats, kitaip sakant – turi ją atidirbti. Ką, pasėsi, tą ir pjausi. Tik Sadguru gali padėti žmogui pakeisti savo karmą. Jei per savo gyvenimą žmogus sutinka Sadguru, tai įvyksta dėl Jo malonės, gerosios žmogaus karmos dėka.

Kadangi karma yra didelė ir galinga, pakanka vienos akimirkos ir žmogaus menkiausio neatsargumo, kad viskas pasikeistų. Žmogus gali padaryti daug klaidų, kuo dar ir dar padidintų savo karmą.

Kad ir kur žmogus būtų – bet kuriame pasaulio taške, bet kuriuo metu, kai tik jis pagalvoja apie Sadguru, tuoj pat šalia jo atsiranda Mokytojas – Jo jėga. Mokytojas visada palaiko ryšį, Jis visada atsiliepia. Svarbu, kad mokinio širdyje visada būtų bhakti (meilė ir atsidavimas) savo Mokytojui.

Svarbiausias žmogaus gyvenimo tikslas – pasiekti žinias apie save, apie savo sielą. Guru uždavinys – padėti žmogui pasiekti šį tikslą, susijungti su Dievu. Čia svarbiausias – Sadguru vaidmuo. Bet dvasinis žmogaus tobulėjimas priklauso nuo jo praeities karmos. Jei žmogus bent minutei pamirš savo Ištą, jis paskęs karmos vandenyne. Karmos vandenyne išplaukti sunku. Be Mokytojo žmogus skęs, nes karmos jėga labai galinga. Ji nepaliaujamai seka paskui, siekdama pasireikšti ir duoti rezultatus. Bet kokie tie rezultatai bus, žinoma tik Dievui. Žmogus, tai suprantantis, bus atsargus. Guru visada perspėja apie sugrįžtančios karmos pavojus ir visada duoda patarimą, nes žino, kas žmogui yra geriau.

Mokytojas, žinodamas pas jį atėjusiojo klausimus, problemas ir norus, padeda kiekvienam. Mokytojo pagalba gali būti labai įvairių formų. Net jei žmogus nieko neprašo, jis vis tiek gauna.

Mokytojas pasveikina atėjusįjį žodžiais „Radhe-Radhe!” Šie žodžiai – tai kreipimasis į žmogų, mylintį Dievą, palinkint jam Šviesos, Meilės ir Žinių. Iš esmės, tai yra Mokytojo palaiminimas kiekvienam pas jį atėjusiam žmogui.

Į Mokytoją kreipiamasi žodžiais „Mokytojau“, „Guru Dži“ (Gerbiamas Mokytojau).

 

Kaip gi vyksta susitikimas su Mokytoju?

Individualus susitikimas. Jo metu Dvasinis Mokytojas Šri Prakaš Dži suteikia žinias konkrečiam žmogui, atsako į jo klausimus, susijusius su socialinėmis, šeimyninėmis bei dvasinėmis gyvenimo pusėmis. Individualūs susitikimai praeina įvairiai: kai kurie užduoda klausimus ir klauso atsakymų, kiti – nori tylėdami pasėdėti su Mokytoju, dar kiti – su juo kartu medituoja...

Kai ateinate pas Mokytoją pagalbos ir jis duoda konkretų patarimą, stenkitės jį išpildyti. Tada viskas susiklostys palankiai. Jei Mokytojas duoda patarimą, savo palaiminimą, tai viskas pavyks. Kai Mokytojas sako: „Melsiuos už jus“, – tai reiškia, kad jis suteikia savo palaiminimą, jis bus su jumis, jums padės, bet ir jums iš savo pusės taip pat reikės gerai pasistengti siekiant išspręsti savo problemas.

Jei žmogus klauso Mokytojo ir išpildo Jo patarimus, jis ir jo gyvenimas klostysis tik į gerąją pusę. Pradžioje gali kilti neaiškumų, bet, einant laikui, žmogus pradeda suprasti: tai, ką sako Mokytojas, yra teisinga.

Kai vyrauja tyros, švarios mintys, žmogus labai gerai supranta kiekvieną Mokytojo žodį. Einant laikui tampa aišku, kaip Guru Dži energija veikia, kaip veikia Mokytojo jėga. Susitikimas su Mokytoju, jo malda, Mokytojo žodžio priėmimas, meditacija kartu su juo, jo patarimų išpildymas – visa tai atneša didžiulę gerovę, tik žmogus ne iškart tai supranta.

Daršanas (Mokytojo žvilgsnis-palaiminimas). Tai laiko prasme trumpas susitikimas, kurio metu Mokytojas palaimina atėjusįjį. Jis gali praeiti tylint, bet gali būti užduoti ir keli trumpi klausimai.

Dikša arba įšventinimas. Per šį susitikimą Mokytojas suteikia dvasinę praktiką – sadhaną, kuri skirta darbui su savimi. Tokio susitikimo metu mokinys gali užduoti trumpus klausimus, susijusius su praktikos atlikimu.

Dikšos pagrindas – mantra. Tai šventas sanskrito kalbos žodis arba frazė, turinti didelę dvasinę jėgą. Mantra, duodama kiekvienam mokiniui, atitinka jo dvasines savybes ir gyvenimo aplinkybes – karmą, t.y. ji individualiai veikia konkretų žmogų. Mokytojas paaiškina mantros reikšmę, kaip ir kiek kartų ją reikia kartoti. Mantros kartojimas (tai vadinama džapu) suteikia didžiulę gerovę žmogui ir jo dvasiniame, ir pasaulietiniam gyvenime. Tokia yra mantros prasmė.

Einant laikui, per mantrą susiformuoja ryšys su Dievu. Tas ryšys duoda žmogui dvasinės jėgos, energijos, suteikia dvasinę ramybę, apvalo mąstymą, apsaugo... Stiprėjant žmogaus dvasinei jėgai ir jo teigiamoms savybėms, visas žmogaus gyvenimas keičiasi į gera.

Dvasinė praktika apima ne tik džapą arba mantros meditaciją (meditaciją, kartojant mantrą), bet ir labai svarbų darbą su savimi, siekiant stiprinti savo gerąsias savybes ir išgyvendinti blogąsias. Atlikdamas džapą, mokinys gauna energiją sėkmingam darbui su savimi.

Sadguru suteikia mokiniui dvasinį vardą, atitinkantį tikrąją to žmogaus esmę. Mokinys, dirbdamas su savimi, siekia tapti vertu jam suteikto vardo. Einant laikui jis gali tai pasiekti. Kai kreipiamasi į žmogų jo dvasiniu vardu, sužadinamos jame glūdinčios ir dvasinį vardą atitinkančios savybės bei energija ir tai labai padeda žmogui.

 

Visa tai, ką žmogus jaučia savo sieloje susitikimo su Mokytoju metu ir po jo, yra Mokytojo dovana, jo meilės poveikis, jo energija. Tai lygiai taip pat yra žmogaus dvasinė patirtis, kaip ir visa tai, ką jis sukaupė (teigiamų savybių formoje), pažino ir pajautė sadhanos metu. Tai – dvasiniai turtai, visur ir visada priklausantys žmogui, saugomi giliai širdyje. Šį lobyną galima atverti tik Mokytojui.

Koks bebūtų susitikimas su Sadguru, jis visada suteikia žmogui tik gerovę. Laikas, kai žmogaus širdyje gimsta Dvasinė Meilė, visada yra šventė. Tokios meilės kibirkštis įsižiebia susitikimo su Sadguru metu. Tai pati didžiausia dovana, kurią galima gauti Žemėje.

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.