Pliusas ir minusas - gėris ir blogis

pagal Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangą

Viskame, kas egzistuoja Visatoje, slypi pliusas ir minusas, gėris ir blogis, pozityvi ir negatyvi energija. Ką žmogui su tuo daryti? Visa, kas gera, pozityvu – priimti, o tai, kas bloga, palikti nuošaly, nesinaudoti. Būkite kaip gulbė, kuri iš vandens ir pieno mišinio gali išgerti tik pieną, palikdama vandenį.

Žmogus irgi Visatos dalis, jame irgi glūdi tai, kas gera, ir tai, kas bloga. Blogųjų ir gerųjų savybių santykis yra skirtingas: pusė gerų ir pusė blogų, daugiau gerų ir mažiau blogų, labai daug gerų ir tik šiek tiek blogų... Bet kiekviename žmoguje tikrai yra kažkas gero ir kažkas blogo.

Kuo pavojingos blogosios savybės? Kai žymiai sustiprėja net viena neigiama savybė, pavyzdžiui pyktis, ji paslepia viską, kas žmoguje yra gero. Tuomet daromos klaidos, vėliau labai apsunkinančios gyvenimą.

 

Penki vidiniai priešai

Vedose minimi penki vidiniai žmogaus priešai:

Kama – stiprūs troškimai;

Krodha – pyktis;

Lobha – godumas;

Moha – prisirišimas, priklausomybė;

Matsarja – pavydas

Kai atgyja bent vienas jų, tuoj pasirodo ir daug kitų negatyvių savybių. Jos tuoj ima „daugintis“ – susilaukia gausybės „vaikų“ ir „anūkų“. Štai kodėl, kai tik viduje nubunda kas nors negatyvaus, būtina tuoj pat tai šalinti, neleisti įsišaknyti.

Kama ir krodha

Kama – bet kokie stiprūs troškimai — ir geri, ir blogi. Niekam šiame pasaulyje viskas neišsipildo. Vieni troškimai išsipildo, kiti – ne. Dažniausiai žmogus stipriai prisiriša prie savo troškimų, ir jeigu nepavyksta taip, kaip jis tikisi, būtinai pabunda pyktis (krodha). Pyktis tarsi išjungia žmogaus protą — žmogus pradeda nebeskirti, kas yra gera ir kas bloga – tokiomis akimirkomis neįmanoma savęs kontroliuoti. Pykčio užvaldytas žmogus gali daryti daug klaidų.

Matsarja

Jeigu tai, ko žmogus nori, gauna ne jis, o kas nors kitas, nubunda pavydas (matsarja). Ši savybė kartais taip užvaldo, kad žmogus keičiasi neatpažįstamai. Sunku būna patikėti – čia tas pats žmogus ar kitas?

Lobha

Godumas (lobha) pasireiškia tada, kai žmogui nuolat ko nors reikia. Toks žmogus taip pat pavojingas – visų pirma pats sau. Vedose sakoma: visų nuodėmių pamatas – godumas (lobha). Užvaldytas godumo žmogus gali padaryti bet kokią nuodėmę.

Moha

Moha – prisirišimas. Jis gali būti panašus į meilę, bet tai nėra tikra meilė. Kai žmogus myli prisirišdamas, būtinai tikisi ko nors sulaukti mainais. O kai to, ko tikisi, negaunama, labai nusimena. Tokia savybė sukelia daug negatyvių pasekmių.

Kai žmogų užvaldo šios neigiamos savybės (krodha, moha, matsarja, kama, lobha), daugybė sukauptos gerosios karmos labai lengvai tiesiog sudega.

 

Imunitetas prieš neigiamas savybes

Bet kuris žmogus turi ir pozityvios, ir negatyvios energijos. Lemiančios yra tos, kurios vyrauja. Tinginystė, pyktis, susierzinimas, pavydas – visuose yra kas nors negatyvaus, bet kai aktyvios pozityvios savybės, neigiamos ne taip matomos ir tiesiog silpniau veikia. Svarbu, kad negatyvumas nepadidėtų labiau nei 50%. Jei neigiamų savybių bus daugiau, kovoti su jomis jau sunku.

Neigiamos savybės veikia tarsi antenos. Jei viename žmoguje prasiveržia pyktis kitam, kuris dar irgi nemoka pykčio kontroliuoti, pyktis užvaldys ir tą kitą: „Ach, kaip jis galėjo taip su manim pasielgti (pasakyti), tuoj jam parodysiu...“ Jeigu bendrai neigiamomis savybėmis pasižymi tas, su kuriuo žmogus bendrauja, draugauja, bendravimas sudarys sąlygas blogoms savybėms plėtotis ir jame pačiame.

Neigiamų savybių turi bet kuris žmogus, kaip kad kiekvieno sveiko žmogaus kūne slypi ligos – tiesiog jos yra neaktyvioje būsenoje, iki tam tikro momento snaudžia. Ar liga išsivystys, ar ne, labai priklauso nuo paties žmogaus.

Negatyvumas sklinda kaip virusas: vieną užpuola, kitas „užsikrečia“, nuo antrojo persiduoda trečiam, ketvirtam, ir t. t. Tas, kuris turi stiprų imunitetą, neserga. Imunitetas negatyvioms savybėms – vidinė jėga, tvirtumas, tikėjimas, bhakti. Jei viduje tokios jėgos kol kas nėra, svarbi aplinka: su kuo žmogus bendrauja, ką mato ir ką girdi.

 

Kaip nugalėti neigiamas savybes? Kaip stiprinti pozityvumą?

Kokias savybes žmogus savyje ugdysis, tokios ir stiprės. Viskas, ką žmogus diena iš dienos kartoja (jo mintys, žodžiai ir veiksmai) ilgainiui tampa jo asmenybės dalimi, todėl bet kokiam negatyvumui nereikia leisti pabusti.

Teigiamos ir neigiamos savybės žmoguje visada gyvena greta. Kai nebedirbate su savimi, tuoj plūsta netinkamos mintys. Mažai kas yra pasiekęs tokią būseną, kad visai neturėtų minčių. Jei proto neužims geros mintys, iškart pradės skleistis blogosios.

Reikia taip planuoti savo dieną, kad neliktų vietos neigiamoms mintims. Pravartu dieną pradėti medituojant, kartojant mantrą, meldžiantis – tai suteikia daug energijos. Vakare prieš miegą reiktų skirti kažkiek laiko susikaupimui, tyriems apmąstymams. Bhakti būsena, kai žmogus myli Dievą, galvoja apie Jį, kartoja Jo vardą, suteikia tyros dvasinės energijos ir saugo nuo bet kokio negatyvumo.

Aplinka žmogui gali daryti labai stiprią įtaką: kelti jį aukštyn arba tempti žemyn. Geriau bendrauti su tais, kuriuose daugiau vidinės šviesos ir tvirto tikėjimo, kurie padės eiti dvasiniu keliu.

Norint, kad geros pozityvios energijos būtų daugiau, naudinga klausytis satsangų (sat – tiesa, sang – draugystė, bendravimas). Satsange žmogus įgyja dvasinių žinių, kurios, tinkamai naudojamos, padeda gyvenime.

Jeigu savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose ugdysitės tai, kas pozityvu, savo gerąja karma nugalėsite bet kokį negatyvumą. Pradėdami bet kokį darbą, išlaikykite pozityvų nusiteikimą – tai duos gerų rezultatų.

Vietoj prisirišimo ugdykitės savyje bhakti – tyrą, besąlyginę meilę, meilę Dievui.

Jei pabunda godumas (lobha), reikia mokytis atiduoti. Tuomet godumo liks mažiau. Žmogus visada tikisi kažką gauti iš šios Visatos. Reikia mokytis ir atiduoti. Senaisiais sanatana dharmos laikais egzistavo tokia tradicija: ryte, nusiprausęs ir pasimeldęs, prieš pradėdamas kasdienius darbus, bet kuris žmogus – turtuolis ar vargšas – kitam ką nors duodavo. Bent porą šaukštų ryžių ir dvi riekeles duonos.

Dievas turi daug vaikų, vienu metu Jis vienam kažką duoda, kitą kartą – kitam. Stenkitės būti verti to, ką norėtumėte turėti, stiprinkite tikėjimą savyje, tobulėkite vidujai. Tada ir jums pavyks tai, kas jums bus į gera, ką galėsite gerai ir teisingai panaudoti.

Pyktį galima nugalėti ramybės dėka. Užvaldžius pykčiui nereikia priimti jokių svarbių sprendimų ir geriau nieko nesakyti. Patartina tokiu metu tiesiog ramiai sėdint pamedituoti.

Nereikia nieko apkalbinėti net mintyse. Visi žmonės – Dievo vaikai. Visi turi kokių nors silpnybių. Galvodamas apie kieno nors trūkumus, žmogus taip tą kitą apvalo, o jo dulkes ir purvą susirenka sau. Geriau jau galvoti apie Dievą. O už tą kitą žmogų melstis, kad Dievas jam siųstų gerų minčių, nes jis juk irgi Dievo vaikas.

 

Geriausia malda

Kai žmogus aimanuoja, skundžiasi, kad ko nors neturi, reikia suprasti, kad tai – jo paties negatyvios karmos pasekmės. Visi turi dvi rankas ir dvi kojas. Vieni gyvena gerai, kiti skundžiasi: „Visą laiką meldžiuosi, prisimenu Dievą, o taip sunkiai gyvenu. O kiek tokių, kurie jokių maldų nekartoja ir gerai gyvena?“

Malda vyksta ne tik tada, kai žmogus tiesiogiai į Dievą kreipiasi maldos ar mantros žodžiais. Žmogaus visa geroji karma – jo mintys, žodžiai ir veiksmai, kuriuos jis atlieka ar kažkada yra atlikęs – irgi didi malda. Ji taip pat duoda rezultatų.

Sudėtingose situacijose žmonės ieško apsaugos: kaip ir kuo apsiginti nuo bėdų ir problemų. Tikėjimas ir meilė Dievui visada saugos. Ir geroji karma – visa, ką gero žmogus yra sukūręs, jam padės, kurs aplink jį gerąją aurą. Tuomet jokios negatyvios energijos nepajėgs trukdyti, negalės jo kliudyti.

Radhe Radhe!

 

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.