Mantros mokslas ir karmos dėsnis

pagal Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangą

Mantra (sanskr. "man" – protas, "tra" – šalinti, valyti).

Žodis „mantra“ reiškia proto valymą.

 

Mantra ir karmos įstatymas

Mantra yra šventas skiemuo, žodis, sakinys, Dievo vardas, turintis gilią prasmę ir pasižymintis dvasine jėga. Senovėje mantros mokslą plačiai naudojo nušvitę žmonės ir jogai, kad išvalytų sąmonę ir susijungtų su dieviškosiomis jėgomis. Šiais laikais didžioji žmonijos dalis yra praradusi žinias apie mantros svarbą. Tačiau šis mokslas yra naudojamas ne tik kaip priemonė Dievui pasiekti, bet taip pat padeda subalansuoti save ir sutvarkyti savo gyvenimą.

Mantros mokslas yra labai gilus ir daugialypis, o garso ir vibracijos poveikis mūsų sąmonei yra fundamentalus. Esmė yra ta, kad žmogaus mintys, žodžiai ir veiksmai subtiliajame pasaulyje atvaizduojami ir išsaugomi kaip žodis (garsas, energija). Buvusios mintys, žodžiai, veiksmai ir sudaro mūsų karmą, kuri nulemia vėlesnius atgimimus ir gyvenimo sąlygas.

 

Karmos įstatymas

Pagal karmą žmogus gauna viską, kas supa jį šiame gyvenime: tėvus, giminaičius, draugus, darbą, sveikatą – viską, nuo labai mažų detalių iki labai svarbių dalykų. Kitaip sakant, pagal karmą gauname tai, ką vadiname likimu. Karma sugrįžta pas mus ir verčia mus iš naujo prisirišti. Karmos įstatymas yra griežtas, bet teisingas. Jis sako: ką pasėjai, tą ir pjausi. Tai visiškai vienodai taikoma tiek geriems, tiek ir blogiems veiksmams.

Daug kartų žmogus atgimsta žemėje, renka savo darbo vaisius ir vėl sėja naujos karmos sėklas. Kai asmuo pradeda pastebėti tai savo gyvenime, natūraliai kyla klausimas: kaip pakeisti ankstesnius veiksmus (atliktus žinant ar iš nežinojimo), kaip nekurti naujos neigiamos karmos ir kurti teigiamą? Mantros mokslas mums suteikia atsakymus į šiuos klausimus.

Kiekvienas žmogus praeitame gyvenime pasiekė tam tikrą etapą; šį etapą galima pavadinti evoliucijos ar dvasinio vystymosi etapu. Paprastas žmogus, neturintis dvasinių žinių, nežino savo praeities, dabarties ir ateities. Žmogui gimus, Dievas šias žinias uždaro, nes žmogus yra nepasirengęs jų priimti. Tačiau kiekvienam asmeniui yra suteikta galimybė atskleisti didžiulį dvasinį potencialą, kurį kiekvienas turime.

Didūs jogai ir mahatmos, atlikdami įvairias dvasines praktikas, užsiimdami asketizmu, panirę į gilią meditaciją, išgirdo ir pamatė mantras (kiekviena mantra turi ir savo atvaizdą). Vėliau mantros buvo perduotos žmonijai pagal tam tikrą dvasinę discipliną.

 

Valomasis mantros poveikis

Mantra yra tyra vibracija. Mūsų mintys, žodžiai ir darbai saugomi subtiliajame pasaulyje vibracijos forma, o kadangi, kartodami mantrą, mes sužadiname tyrą vibraciją subtiliajame kūne, tai valomės ir nuo negatyvumo. Dievo vardai ir mantros pasižymi stipria, švaria energija, o dažnai juos kartodamas žmogus gauna šios energijos ir yra apvalomas jos poveikio. Dievo vardo ir mantros energija sumažina, o kartais ir visai pašalina neigiamos dabarties ir praeities karmos poveikį. Kuo daugiau žmogus užsiima džapu (mantros kartojimu), tuo labiau veikia teigiama energija, todėl vis labiau išvaloma neigiama karma.

Kai žmogus atlieka dhjan (medituoja), jis mokosi susikaupimo, bet jam trukdo daugybė tuo metu ateinančių minčių. Jei vieną–dvi valandas atliekate praktiką ir tuo metu galvojate apie ką nors kita, jūs ne medituojate, bet tiesiog klaidžiojate savo proto labirinte, švaistote laiką ir nieko neįgyjate. Visai kas kita, jei tuo metu jūs kartojate mantrą, kitaip tariant, atliekate mantros meditaciją. Tuomet, nepaisant ateinančių minčių, jūs sulaukiate teigiamo poveikio.

Taip yra dėl to, kad kartojant mantrą visada veikia garsas, tyra vibracija. Rezultatas priklauso nuo to, kiek jūs buvote susikaupęs per mantros meditaciją: kuo labiau sąmonė susitelkusi į mantrą, tuo intensyvesnis yra apsivalymas. Net ir tada, kai žmogui sunku sukaupti dėmesį ir kontroliuoti savo būseną, mantra palaipsniui suteikia jam tokios jėgos.

 

Mantros gavimas

Mantra suteikiama asmeniškai, nes kai vyksta dikša (įšventinimas), atsižvelgiama į visas gyvenimo aplinkybes, sveikatą, susiklosčiusius santykius. Sadguru (tikrasis Dvasinis Mokytojas) mato žmogaus priežastinį (kauzalinį) kūną, jo dvasinių centrų (čakrų) būklę ir suteikia mantrą, kuri geriausiai jam tinka. Ji sustiprina jo teigiamas savybes, susilpnina neigiamas, suteikia energijos jo dvasiniams centrams ir juos harmonizuoja. Mantros galia taip pat teigiamai veikia visą žmogaus aplinką, net ir tuos žmones, kurie yra vis dar toli nuo dvasingumo.

Mantra, paimta iš knygos, neveiks taip, kaip Mokytojo duota. Kai sėdite su knyga, ji juk nieko apie jus nežino. Nei gyvenimo aplinkybių, nei sveikatos, nei dvasinio lygio. Knyga negali suteikti praktikos, reikalingos būtent jums. Svarbus dalykas, kurio knyga negali žinoti, – tai, kokia šiuo metu yra jūsų gyvenimo situacija, kokios esate būsenos ir kaip jums reikia toliau dvasiškai tobulėti.

 

Dvasinio tobulėjimo kelias

Sadguru, valdantis visas jogos žinias, suteikia žmonėms tam laikmečiui aktualias žinias apie dvasinę praktiką. Visų pirma, atsižvelgiama į bendrą žmonių, gyvenančių tame laikmetyje, dvasinį lygį. Pavyzdžiui, praktika, susijusi su griežta askeze, skiriama žmonėms šviesiaisiais laikmečiais (jugomis): satja, treta, dvapara. Tais laikais žmonijos, kaip visumos, dvasinis lygis buvo labai aukštas ir griežtos dvasinės disciplinos laikymasis buvo žmogaus jėgoms įmanomos.

Bet net ir senuosiuose šventraščiuose (Vedose, šastrose) parašyta, kad Kali jugos (tamsos eros) metu veiksmingiausias žmogaus dvasinio tobulėjimo būdas yra džapas, Dievo vardo ir mantrų kartojimas. Kodėl gi taip? Kali jugos (šiame amžiuje dabar ir gyvename) metu žmogus taip smarkiai paniręs į materialųjį pasaulį, kad jam sunku atlikti praktiką, reikalaujančią griežtos disciplinos, tyrumo, reguliarumo ir daugybės kitų dvasinių taisyklių laikymosi. Dvasinis eros lygis neatitinka reikalavimų, kuriuos kelia sudėtingos praktikos. Sąlygų nesilaikymas gali sukelti neigiamų pasekmių, pavyzdžiui, sveikatos pablogėjimą.

Tačiau Sadguru duoto Dievo vardo ir mantros kartojimas niekada nesukels neigiamo poveikio. Tam nereikia specialių sąlygų. Žmonės tai daryti gali būdami bet kokio amžiaus, bet kokios fizinės būklės. Kartu mantra yra labai stipri ir veiksminga praktika. Jos galia ir yra ta, kad ji veikia visada, kai žmogus ją atlieka, net jei per dvasinę praktiką nepajėgia visiškai susikaupti.

 

Mantra ir malda

Pirmą kartą susidūrus su mantros meditacija daugeliui kyla klausimų:

„Kuo mantros kartojimas skiriasi nuo maldos?“

„Ar gavęs mantrą galiu ir toliau melstis ir, jei taip, kaip tai daryti?“

Visų pirma, turite suprasti, kad malda, skirtingai nei mantra, visada yra susijusi su kreipimusi į Dievą. Ji gali būti kaip prašymas, pavyzdžiui: sveikatos, gerovės, apsaugos ir pan. Kitaip sakant, malda visada yra tam tikra mintis, perteikiama žodžiais. Mantros meditacija yra minčių nebuvimas ir dėmesio sutelkimas tik į mantrą. Malda gali būti paimta iš knygos, o gali būti išreikšta bet kokiais žodžiais ir eiti iš širdies.

Geriau pagalvojus, kiekvienas iš mūsų meldžiasi kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo to, ar jis tiki Dievą, – juk visada ko nors trūksta ir mes to prašome. Asmuo, kuris tiki Dievą, gali sakyti, pavyzdžiui: „Viešpatie, padaryk taip, kad...“ Neigiantys Dievo buvimą tiesiog sako: „O, kad aš turėčiau...“ arba „Kaip aš norėčiau...“; iš tiesų, jie taip pat kreipiasi į Dievą, tik nesąmoningai. Mantros meditacija skiriasi tuo, kad jos metu reikia bandyti atsikratyti visų šalutinių minčių, norų ir prašymų, jos galutinis tikslas yra susijungimas su Dievu.

Jei jūs esate įpratę sakyti tam tikras maldas kiekvieną dieną, tai dar nereiškia, kad reikia visa tai mesti. Mantros meditacija suteikia daug energijos, o malda, atlikta praktikos pabaigoje, turi didesnės galios. Maldos poveikis visada priklauso nuo to, kaip nuoširdžiai meldžiantysis kreipiasi į Dievą.

Kai asmuo kartoja mantrą arba Dievo vardą, žodžio garsas, jo vibracija (net ištarta šnabždant ar mintyse) išeina į Visatą ir sugrįžta pas žmogų, atnešdama jam tyros energijos. Kiekvienas, kuris reguliariai užsiima džapu, ne tik išvalo negatyvumą savo viduje, bet taip pat yra nuolatos saugomas. Tyra, teigiama energija supa jį iš visų pusių, ir negatyvumas jau negali turėti tokio poveikio, kaip anksčiau.

Mantrą galima gauti per asmeninį susitikimą su Dvasiniu Mokytoju.

 

Radhe Radhe!

 

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.