Laikas - tai Dievas

pagal Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangą

Laikas – tai aukščiausioji dieviškoji jėga, tai pats Šiva. Vienas Dievo Šivos vardų yra Mahakala – Didysis Laikas. Mahakala keičia viską. Kiekvieną sekundę išnyksta ir vėl susikuria ištisos planetos... Viskas Visatoje juda savo ritmu.

Nė viena diena nėra panaši į kitą. Laiko upė nesustodama teka iš praeities, per dabartį, į ateitį. Kiekviena nauja diena duoda daugybę galimybių tobulėti – ir kiekvienam žmogui, ir visam pasauliui. Kiekviena akimirka savy slepia galimybę mylėti ir džiaugtis, bet kuri aplinkybė – galimybę tikėti ir veikti.

Laikas niekada nestovi vietoje ir nieko nelaukia. Jei pajėgsite suprasti Laiką ir tai, ko jis iš jūsų nori, ką turite daryti dabartinę akimirką, kaip turite keistis, – tai ne jūs būsite Laiko valioje, bet jis jums paklus.

Kiekvieną žmogaus gyvenimo akimirką kas nors vyksta. Tam, kad visada išlaikytumėte harmoningą būseną, apmąstykite, ką jums atneša Laikas ir kaip tinkamai su tais pokyčiais tvarkytis. Kai ateina laikas žaisti – žaiskite, kai ateina laikas mokytis – mokykitės...

Esant tokiai didžiulei visa ko įvairovei ir kaitai, pasirinkite savo dharmą – savąjį gyvenimo kelią, principus, kurių laikysitės, ir niekada to nebekeiskite. Žmogui, jeigu jis išlieka tvirtas, nepalenkiamas, ištikimas savajam keliui, padeda visos dieviškosios jėgos ir pati Visata. Ne viskas gyvenime vyksta taip, kaip norėtųsi. Mokykitės priimti viską, ką jums duoda Dievas.

Laikas – nuostabus vaistas. Jis gydo pamokomis, kurias mums duoda praeitis. Išmokę tas pamokas, eikite toliau savo keliu. Šiandien nesate tokie, kokie buvote vakar, o rytoj jau nebūsite tokie, kokie esate šiandien. Tai ir yra gyvenimo grožis.

Gerą pavyzdį, kaip priimti Laiko nešamas permainas, savo gyvenimu mums parodė karalaitis Rama. Jo gyvenime buvo visko: karalystė, tremtis į džiungles ilgiems metams, taika, karas. Visus įvykius Rama sutikdavo neprarasdamas ramybės – į viską žvelgė kaip į gėrį. Sunkiais laikotarpiais jis ėmėsi veiksmų, tobulėjo ir nuveikė daug gero šiai planetai. Todėl Ramą vadina Narajanu – paties Dievo įsikūnijimu; todėl ir jo vardas tapo amžinas.

Dievas visus myli. Ir kiekvienam suteikia galimybę tobulėti. Tačiau vieni Jo vaikai tai supranta, kiti – ne. Dirbkite su savimi, keiskitės, tobulėkite ir vis geriau suprasite Dievo meilę bei priimsite Laiko dovanas.

Radhe Radhe!


 

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.