Kvėpavimas - gyvenimo energija

Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsango tekstas

Dar iki žmogui gimstant, tą akimirką, kai siela tik įeina į motinos įsčias ir kūnas dar nepradėjęs formuotis, priklausomai nuo žmogaus praeities karmos, jo būsimų įkvėpimų skaičius jau būna nulemtas, taigi nulemta ir gyvenimo trukmė.

Kvėpavimas – tai gyvybinė energija (pranos šakti). Jis mums duoda gyvenimą. Kad gerai jaustumėtės ir būtumėte ramus, kvėpavimas turi būti lygus ir ritmingas.

Praeitame satsange pasakojau jums apie penkis galingus priešus – negatyvias žmogaus savybes. Tai troškimai (kama), pyktis (krodha), godumas (lobha), pasaulietiški prisirišimai (moha), pavydas (matsarja). Bet kuri negatyvi būsena sutrikdo jūsų kvėpavimo ritmą – jis padažnėja ir jūs pradedate be tikslo eikvoti gyvybinę energiją (pranos šakti).

Todėl tokia svarbi yra vidinė pusiausvyra – juk ji leidžia išlaikyti vienodą, optimalų įkvėpimų ir iškvėpimų ritmą. Žmogus turėtų gyventi šimtą metų, o gyvena 75–80 metų, nes nemoka taisyklingai kvėpuoti. Būsimų įkvėpimų ir iškvėpimų skaičius yra nulemtas iš anksto ir jo pakeisti neįmanoma, bet galima jį išnaudoti per šešiasdešimt metų, o galima ir per aštuoniasdešimt, priklausomai nuo to, kaip kvėpuosite. Todėl per didelis jausmingumas, kai, pavyzdžiui, perdėm džiaugiatės ar per daug stipriai kremtatės, blogai veikia jūsų vidinę būseną. Abiem atvejais švaistote pranos šakti, nes sutrikdote ramų kvėpavimo ritmą.

Netaisyklingas kvėpavimas yra daugybės ligų, tarp jų ir labai rimtų, priežastis. Jogoje egzistuoja įvairios praktikos, vadinamosios pranajamos, skirtos kvėpavimo procesui sureguliuoti ir optimizuoti. Bet pati geriausia praktika – su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu kartoti Dievo vardą arba mantrą. Jei tą darysite, normalizuosite savo kvėpavimą be jokių kitų specialiųjų praktikų.

Kai meditacijoje pasieksite aukštą koncentracijos lygį, jūsų kvėpavimas taps ramus, o įkvėpimai ir iškvėpimai – ilgi ir gilūs. Tuo metu kaupsite didžiulę energiją – jūsų pranos šakti augs. Iki pasiekiant meditacinę būseną jūsų kvėpavimo dažnis ir gylis bus vieno lygio, o panirus į ją įkvėpimas ir iškvėpimas pastebimai pailgės.

Labai daug pranos šakti žmogus eikvoja patirdamas negatyvias būsenas: susierzindamas, pykdamas, pavydėdamas. Tuo metu jis netenka pusiausvyros ir jo kvėpavimas pagreitėja. Kvėpavimo ciklų skaičius yra griežtai nulemtas, vadinasi, energija eikvojama perniek. Bet kuri iš šių būsenų kenkia sveikatai, sutrinka įprastinis kvėpavimo ritmas, todėl visada įdėmiai stebėkite, kad jokie pykčio, pavydo ir nerimo proveržiai neverstų jūsų švaistyti energijos.

Kad normalizuotumėte ir išsaugotumėte ritmingą kvėpavimą, geriausia praktika yra džapas (Dievo vardo, mantros kartojimas). Ji labai gerai sureguliuoja kvėpavimą suteikdama jam optimalų ritmą.

Šią praktiką nesunkiai gali atlikti kiekvienas,  nepriklausomai nuo amžiaus, sveikatos būklės, gyvenimo būdo ir t. t.

Mantra – tai labai gilios senovinės dvasinės žinios, joje glūdi pozityviai veikianti garso energija. Kiekvienas mantrų žodis labai rūpestingai parinktas, o patys žodžiai taip susiję, kad jų visuma lemia taisyklingą, tolygų, ritmingą kvėpavimą. Todėl kartodami mantrą automatiškai atliekate ir pranajamą.

Todėl su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu reikia kartoti Dievo vardą – tai bus pati geriausia dvasinio tobulėjimo praktika. Ir kai sakoma, kad nuolatos reikia prisiminti Dievą, turima galvoje būtent tai. Jei turite mantrą, gautą iš Mokytojo per įšventinimą, reikėtų su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu ją kartoti. Kasdienė mantros meditacijos praktika padės jums pasiekti tokią būseną. Dieną galite kartoti Dievo vardą ir mantrą, ką panorėję.

Kodėl taip svarbu kartoti Dievo vardą ir mantrą?

Pirmoji priežastis: ilgainiui perimate savybes to, apie kurį nuolatos galvojate, kieno vardą kartojate. Prisimindami Dievą, įgyjate Jo šventąsias savybes: bhakti, gerumą, dieviškąjį džiaugsmą ir daugelį kitų. Lygiai kaip galvodami apie kokį nors žmogų įgaunate jo savybių. Tobulų žmonių nėra, kiekvienas prie daug ko prisirišęs, turi įvairiausių įpročių, savybių, įskaitant ir trūkumus – vadinasi, dalį jų perimsite ir jūs. Antroji priežastis: Dievo vardas, mantra turi savyje tyrą energiją, vibraciją – juos kartodami išsilaisvinate iš karmų ir artėjate prie Dievo.

Jūs nežinote, kokiame pasaulyje jūsų siela atsidurs po mirties ar į kokią būseną ji pereis, koks atgimimas jai bus lemtas. Visus šiuos veiksnius lemia jūsų mintys, žodžiai ir poelgiai, t. y. jūsų karma. Toks yra karmos dėsnis. Nekurdama geros karmos čia, Žemėje, siela nepateks į aukštesnį pasaulį, neatgims geresniam gyvenimui. Jei šiame gyvenime turite ką nors gera, tai tikrai yra kitados jūsų atliktų pozityvių veiksmų pasekmė, ir atvirkščiai, visa bloga yra jūsų negatyvių veiksmų pasekmė.

Senovėje net didingieji valdovai, nors ir labai užsiėmę valstybės valdymo reikalais, tobulėdavo dvasiškai vadovaujami savo dvasinių Mokytojų.

Todėl ir jums darbas neturėtų tam trukdyti. Kad džapas būtų nenutrūkstamas, kad būtumėte susitelkę į savo dvasinį kelią nepriklausomai nuo savo veiklos, būtina nuolatinė praktika. Kai ją ištobulinsite, prasidės adžapa džapas – būsena, kai mantra skamba nuolatos pati savaime, nepriklausomai nuo to, ar suvokiate ir kontroliuojate šį procesą.

Kiekvienas žmogus turėtų kartoti Dievo vardą, mantrą nepriklausomai nuo to, ar jis gyvena šeimoje, ar vienas, koks jo gyvenimo būdas, amžius, veikla, nes kiekvienam reikia valyti savo karmą ir iš jos išsilaisvinti. Kitaip žmogus ilgai plaukios karmos vandenyne, neturėdamas galimybės ištrūkti iš atgimimų ciklo.

Stenkitės nereaguoti nei į išorines, nei į vidines negatyvumo apraiškas. Atminkite, kad jūsų karma verčia jus prarasti pusiausvyrą – stenkitės valdytis, neleiskite jai sutrikdyti savo vidinės ramybės ir išderinti kvėpavimo. Labai svarbu, kad jūsų kvėpavimas visada būtų tolygus – tai ramios būsenos ir geros sveikatos garantija. Skausmingus žmogaus išgyvenimus, ligas atspindi ir jo kvėpavimas, keičiasi širdies plakimas ir pulsas. Kai jūsų viduje suaktyvėja kokia nors negatyvi savybė, reikėtų suvokti, kad viena iš karmų taip nori jums sutrukdyti, sustabdyti jūsų pažangą. Tuo momentu svarbu būti išmintingam, nepasiduoti šiai būsenai, išsivaduoti iš jos ir judėti toliau.

Stenkitės visada būti ramus ir daryti džapą, kad jokie išoriniai veiksniai jūsų nepaliestų. Jūsų užduotis – bet kokiomis aplinkybėmis išsaugoti vidinę pusiausvyrą. Jei jus giria, pernelyg tuo nesidžiaukite, nes jau kitą akimirką jus gali įžeisti. Pasistenkite kiekviename žmoguje, kad ir kaip jis elgtųsi, įžvelgti Dievą. Tikriausiai sunku matyti Dievą tame, kuris jus įžeidinėja, ar ne (1)? Bet juk gerus ar blogus veiksmus žmogus atlieka dėl savo karmos, o jūsų užduotis – tiesiog nereaguoti į tai. Kitaip jūsų būseną visada lems išorinės aplinkybės ir išlaikyti vidinę pusiausvyrą bus labai sunku.

Vykdykite savo karmą pasaulyje ir siekite aukštos džapo kokybės. Taip kaupsite pranos šakti, o dėl to mažiau sirgsite, ilgiau gyvensite.

Norint išlaikyti gerą dvasinę būseną, reikia nuolatos medituoti, kartoti Dievo vardą ar mantrą, rūpestingai saugoti pranos šakti. Kartais pakanka nereikšmingo įvykio ir imate taip stipriai jaudintis, kad iškart sunegaluojate. Taip esti dėl to, kad sutrinka tolygus jūsų kvėpavimas. Toks jau gyvenimas, o gyvenime gali užplūsti bet kokios būsenos, bet kokia karma bet kada gali nubusti versdama jus prarasti savitvardą. Karma kaupiasi iš visų gyvenimų, bet visose gyvenimiškose situacijose, bet kokiomis aplinkybėmis, reikėtų išlikti kantriam, niekada nepavargti ir nepasiduoti, judėti vis tolyn ir tolyn. Būtent todėl kantrybė laikoma didžiuliu turtu ir dvasiniu laimėjimu. Prisiminkite, kaip vaikas mokosi vaikščioti, kiek kartų krenta, bet vėl ir vėl stojasi ir eina. Taip ir dvasiniame kelyje žmogus mokosi vaikščioti patirdamas daug pamokų ir išbandymų. Visa tai reikia įveikti, kad judėtumėte toliau, link svarbiausio tikslo – išsilaisvinimo iš visų karmų ir savęs bei Dievo pažinimo.

Viskas, ko jus dabar mokau, yra joga. Joga – tai susijungimas, o susijungsite jūs su tuo, apie ką nuolatos galvosite ir ką prisiminsite. Galvodami apie pasaulį, susijungsite su tuo, kas yra pasaulyje, vadinasi, kaupsite galybę prisirišimų ir kursite naujas karmas. Galvodami apie Dievą, susijungsite su Juo, Jį pasieksite. Nuolatinės mintys apie Dievą, Jo vardo, mantros kartojimas bus jūsų nepertraukiama meditacija. Ryte ir vakare atliksite mantros meditaciją – savo tiesioginę praktiką. Ir tuo būdu užsiimsite praktika ištisą dieną.

Stenkitės veltui neeikvoti savo energijos. Satsange, asmeninio susitikimo metu, atlikdami praktiką, visi jūs gaunate energijos ir vėliau ją savaip eikvojate. Mokykitės išsaugoti, išlaikyti tai, ką gaunate. Įsivaizduokite: reguliariai pripilate į indą vandens, bet vėliau jį visą ištaškote. Kiekvienas mantros pakartojimas didina jūsų dvasinę energiją, kiekvienas Mokytojo žodis stiprina jūsų jėgą. Mokykitės ją išlaikyti. Viename satsangų papasakosiu jums, kaip tai daryti.

Radhe Radhe!

 


1 Reikia mokytis matyti visus vienodai (visuose matyti Dievą). Tačiau elgtis derėtų pagal situaciją: jei būtina, galima imtis tam tikrų veiksmų stengiantis išlaikyti vidinę ramybę.

 

atgal į Skaitiniai


Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.