Kuo skiriasi malda ir meditacija

Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsango tekstas

Kiekvienas žmogus gali melstis.

Meldžiantis labai svarbu yra jūsų širdies tyrumas ir įsitikinimas tuo, kad Dievas būtinai išgirs jūsų prašymą. Jei abejojate, maldos jėga gerokai sumažėja. Įsivaizduokite – savo prašymais kreipiatės į visos Visatos kūrėją! Jis gali viską ir būtinai padės jums išspręsti savo problemas.

Sudėtingas gyvenimo situacijas reikia priimti kaip būdą apsivalyti, kaip pamoką, kuri priartins jus prie Dievo. Juk, kai žmogaus gyvenime viskas yra gerai, jis retai kreipiasi į Dievą.

Dvasinis Mokytojas, šventasis Kabirdas sakė: „Jei žmogus ir geruoju gyvenimo laikotarpiu prisimena Dievą, tai jokie sunkumai niekada jo neaplankys.“

Žmonių tarpusavio santykiai nėra paprasti, tačiau, kad ir kas nutiktų, stenkitės jokiose situacijose nesužeisti kito žmogaus širdies. Elkitės taip, kad jūsų žodžiai ir veiksmai nebūtų jo ašarų priežastis.

Vedose sakoma, kad į visus reikia žiūrėti su pagarba ir meile – juk visuose yra Dievas: „Guru Devo Bhava (Mokytojas – tai Dievas), Matri Devo Bhava (motina – tai Dievas), Pitri Devo Bhava (tėvas – tai Dievas).“ Jei su žmonėmis elgiatės pagarbiai, tai iš tikrųjų mylite Dievą.

Vieną kartą per satsangą man uždavė klausimą: ar Dievas ir sąžinė – tai tas pats? Negalima sakyti, kad Dievas ir sąžinė yra visai tas pats, bet Dievą tikintis žmogus, atskiriantis gera nuo blogo, žinoma, turi sąžinę. Jei širdis neleidžia netinkamai pasielgti – tai Dievo jėga jus įkvepia to nedaryti. Dievo jėga, slypinti širdyje, neleidžia jums blogai elgtis. Širdimi žmogus jaučia, kas yra gerai ir kas – blogai.

Kuo skiriasi malda ir meditacija? Malda labiau susijusi su jausmais, emocijomis, širdimi. Malda – tai prašymas, nukreiptas į Dievą. Visi žmogaus prašymai Dievui, išreikšti bet kokiais iš širdies einančiais žodžiais, – tai malda. Meditacija – tai vidinis procesas, vedantis žmogų į savęs pažinimą. Meditacija buvo atskleista jogų tam, kad žmogus galėtų pažinti save – tai dvasinė praktika, sadhana. Pati svarbiausia sėkmingos meditacijos sąlyga – siekis atsikratyti minčių. Kreiptis į Dievą su prašymu geriau po meditacijos. Tada malda turės didesnės jėgos, nes per meditaciją žmogus apsivalo, priartėja prie Dievo, galima net sakyti, kad susijungia su Juo.

Taigi, meditacija – tai savęs pažinimo procesas, o malda – žmogaus kreipimasis į Dievą, ištą su prašymu.

Malda moko mus meilės, sujungia su Dievu. Pati geriausia malda, kai žmogus savo mintimis, žodžiais ir veiksmais nieko nežeidžia.

Kiekvienas žmogus – Dievo dalis. Jo jėga nuolatos glūdi žmoguje kaip atma, siela. Jo jėgos padedamas, žmogus gyvena ir neturi galimybės žengti nors vieną žingsnį, jai nedalyvaujant. Būtent Dievo jėga suteikia kiekvieną įkvėpimą ir širdies dūžį net tam, kuris netiki Jo egzistavimu arba visai Jo neprisimena.

Kiekvienas žmogus turi savą kelią į Dievą. Jeigu žmogus eina į šventyklą – tai labai gerai. Bet Dievo ieškoti reikia visų pirma savyje. Pati didingiausia šventykla – tai žmogaus širdis. Kai ta širdyje esanti šventykla – tyra, tuomet joje apsireiškia Dievas, ir jūs jaučiate džiaugsmą bei ramybę, kad ir kur būtumėte – šventykloje, namie. Juk Dievas – visada šalia.

 

Mantros meditacijos užsiėmimai vyksta kiekvieną savaitę Dvasinės kultūros centre "Shri Prakash Dham".

Plačiau skaitykite Meditacija, satsangai (reguliarūs užsiėmimai).

 

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.