Kaip būti sėkmingam gyvenime?

pagal Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangą

 

Visi žmonės tikisi laimingo gyvenimo. Kiekvienas trokšta sėkmės, nori gyventi gerai ir tobulėti, bet ne visiems tai pasiseka. Yra keli svarbūs elementai, padedantys realizuoti savo galimybes ir siekti užsibrėžtų tikslų.

 

Susitelkimas

Pirmasis sėkmės elementas – susitelkimas į save. Dievas glūdi mumyse, todėl, kai žmogus yra susitelkęs į save, jis susitelkęs į Dievą. Kalbama apie susitelkimą ne į savo fizinį kūną, bet į savo vidinę jėgą. Žmogus tobulėja stebėdamas save, kontroliuodamas savo mintis, žodžius ir poelgius, stengdamasis nekreipti dėmesio, t. y. – nevertinti kitų žmonių elgsenos. Šis punktas – pirmas raktas į sėkmę.

 

Tikėjimas

Antrasis sėkmės elementas – tikėjimas. Tikėjimas savimi yra labai svarbus. Tačiau žmogus nėra tobulas, ir gyvenime pasitaiko laikotarpių, kai jis praranda tikėjimą. Žmogus negali savimi tikėti nuolat, todėl reikia tikėti visiškai tyra ir tobula jėga – Dievo jėga. Jei visada savyje įsivaizduosite Dievo vaizdinį ir tikėsite jo galia, pasitikėjimas savimi stiprės. Kalbant apie pasitikėjimą savimi, turima omenyje  tikėjimą Dievu.

Dievo jėga labai didelė, ji egzistuoja visur ir visame kame. Žmogaus tikėjimą stiprina Dievo vaizdinys, todėl svarbu pasirinkti ištą – mylimą Dievo vaizdinį ar pavidalą ir juo tikėti. Tikėjimo jėga padeda žmogui visiškai pasitikėti Dievu, atsiduoti jo valiai.

Paprastai žmogus ką nors patiki Dievo valiai, o kai ką pasilieka sau. Ši našta jam labai trukdo sukeldama daug įmanomų gyvenimo sunkumų. Žmogus gimsta ne tam, kad nešiotųsi tokią naštą, jis gimsta, kad ramiai ir džiaugsmingai gyventų. Mūsų planetoje labai daug žmonių, kurie neturi ko valgyti, o tie, kurie turi viską, dažnai to nevertina.

Dievas duoda viską, kas būtina, bet jei žmogus to nesupranta, netobulėja, laikui bėgant jis gali netekti savo gerovės. Tačiau Dievo malonė – ne tik maistas, drabužiai, būstas, kuriuos jis suteikia, bet ir kiekvienas įkvėpimas. Dievas duoda mums gyvenimą, galimybę dirbti, mylėti, tobulinti savo gerąsias savybes. Svarbu to nepamiršti ir stiprinti tikėjimą, atsisakant visos savo naštos.

Viename kaime gyveno žmogus, kuris niekada nebuvo važiavęs traukiniu. Kartą jis atvyko į miesto stotį, nes norėjo pasiekti kitą miestą, ir sužinojo, kad, norint važiuoti traukiniu, reikia nusipirkti popieriaus gabalėlį – traukinio bilietą. Jis kasoje nusipirko bilietą, kuriame buvo parašyta, kad traukinyje galima vežtis tik 20 kg krovinį.

Žmogus tai suprato savaip: 20 kg jis padėjo ant vagono grindų, o likusią mantą susikrovė sau ant galvos, manydamas, kad labai gerai laikosi taisyklių.

Traukiniui pajudėjus kontrolierius atėjo tikrinti bilietų ir nustebo:

– O kas ant tavo galvos? – paklausė keleivio.

– Biliete perskaičiau, kad traukiny galima vežti tik 20 kg, todėl likusį svorį laikau ant galvos, – atsakė žmogelis.

– Bet juk ir tu pats esi traukinyje, vadinasi, traukinys veža ir svorį, esantį ant tavo galvos, – paaiškino kontrolierius.

Viskas, kas vyksta gyvenime – vyksta iš Dievo malonės. Todėl, jei žmogus myli Dievą, Jį tiki ir sako „aš viską palieku Tavo valiai“, nereikia jokios naštos pasilikti „ant savo galvos“.

Labai svarbu stiprinti tikėjimą Dievu, nes tai stiprina ir tikėjimą savimi. Ten, kur Dievas, ten viskas gerai, ten skleidžiasi tyrumas. Jei žmogus jaučia Dievo buvimą savyje, jis gerai jaučiasi, todėl bet kokiomis gyvenimo aplinkybėmis tikėjimas neturėtų svyruoti.

Kada žmogus praranda tikėjimą? Kai jo gyvenime pasitaiko sunkumų arba kai jis praranda savo tyrumą. Jei žmogus tiki Dievą, savąjį ištą, sunkumams įveikti jis gauna tyrą energiją ir jėgą – jo tikėjimas stiprėja. Tas, kuris tiki ir nuolatos tobulėja, būtinai sulauks sėkmės, nes jis viską darys taip gerai, kaip tik sugeba.

 

Meilė

Trečiasis sėkmės elementas – meilė. Ji būtina kiekvienam, siekiančiam sėkmės. Kokia ji turėtų būti?

Žmogui svarbu mylėti ir būti mylimu, jis trokšta, kad šalia jo būtų nuoširdžiai mylintis ir linkintis jam gero. Dauguma galvoja, kad meilė – fiziniai santykiai, kartu leidžiamas laikas, pasilinksminimas. Tai įprasta, nusistovėjusi nuomonė apie pasaulietinę meilę. Tačiau tokie santykiai nesuteiks visiškos, nuolatinės ramybės ir džiaugsmo.

Jei gyvenime nebus dieviškosios meilės, žmogus nebus ramus ir laimingas.

Kas gali taip mylėti? Tas, kuris savyje turi bent lašą tyros, nuoširdžios meilės.

Žmogus nėra tobulas, bet jei širdyje turės bent dalelę dieviškosios meilės, kurios esmė glūdi tyruose ir nuoširdžiuose santykiuose, jis galės ir pats sulaukti tokios meilės. Tai labai svarbu, nes kol žmogus nėra pažinęs savęs, nėra susijungęs su Dievu, jam būtinas palaikymas, meilė, suteikianti jėgų, energijos gyventi. Be to gyventi būtų labai sunku.

Žmogus gyvena visuomenėje ir yra labiau paniręs į materialinę gerovę. Jis mano, kad patiria meilę: turi šeimą, giminaičius, draugus. Šiuose santykiuose visada egzistuoja prisirišimo elementas, todėl labai svarbu išmokti atskirti, kas jus iš tikrųjų nuoširdžiai ir tyrai myli.

Įsivaizduokite, kad į žmogaus koją įsmigo rakštis, todėl labai skauda. Jis skundžiasi, kad kamuoja skausmas, bet neleidžia net paliesti žaizdos. Vienas žmogus sako: „Nereikia liesti kojos, ją dabar labai skauda. Reikia nuskausminti žaizdą, ir skausmas praeis“. Kitas sako: „Ne. Rakštį būtina pašalinti tuojau pat, nes ji sukels uždegimą, ir gali tekti pašalinti koją“. Antrasis žmogus ištraukia rakštį, nors sužeistasis verkia. Tačiau po kurio laiko koja sugyja. Pirmasis yra įsitikinęs, kad myli, nes nenori sukelti skausmo. Bet juk tokia elgsena galėjo išprovokuoti labai rimtų pasekmių. Nuskausminimas nebūtų apsaugojęs nuo uždegimo, reikėjo nepaisant skausmo pašalinti skausmo priežastį.

Tas, kuris tikrai myli, galvos apie pasekmes ir apie tai, kas bus gera ir naudinga.

Sadguru pasižymi tikra meile – jei jis suvokia ir mato, kad žmogų reikia apvalyti nuo negatyvumo, jis tai ir darys, nes numano neveiksnumo pasekmes.

Gerai, kai žmogus Sadguru atvirai sako viską, kaip yra. Mokytojas rūpinasi dvasine sveikata taip, kaip gydytojas – fizine. Jei gydytojui neteisingai apibūdinsite savo negalavimo požymius, jis nenustatys teisingos diagnozės, ir jūs nepasveiksite. Tik tinkamas diagnozės nustatymas užtikrins teisingą gydymą. Sadguru žino viską apie vidinę žmogaus būseną, bet jei pats žmogus papasakos apie savo negatyvias savybes, kurias stengiasi ir nori įveikti, bus lengviau jam padėti. Nuoširdžiai pripažindamas, kas jam trukdo gyventi, jis geriau supras, ką jam sako Mokytojas, ir stengsis tai išpildyti.

Kodėl ne visi patiria meilę? Todėl, kad ne visi žmonės supranta, kas ji yra. Tie, kurie supranta, kas yra tikra meilė, pradeda jos ieškoti. Tikroji meilė – ne tik skatinimas ir maloninimas, bet ir griežtumas. Tas, kuris myli iš tikrųjų, jei mato nederamai elgiantis kartais gali ir pabarti.

Jei mama myli savo vaiką ir mato, kad jis eina į ugnį, ji mažylį sustabdo, nes žino galimas pasekmes. Vaikas gali galvoti, kad ugnis – žaidimas, nesuprasdamas pavojaus gyvybei. Mylinti motina gerai žino, kas geriau jos vaikui, ir darys viską, kad jį apsaugotų.

Labai svarbi meilės savybė – atsakomybė. Ji — sudedamoji meilės dalis. Reikia atsakingai stebėti mylimo žmogaus gyvenimą. Žmogus, norėdamas gyventi deramai, turi daug žinoti. Tikra meilė kiekvieną nukreipia teisingu keliu negalvodama, patiks jam tai ar ne. Tikra meilė visada pataria teisingai..

Žmonės labai dažnai sako, kad myli, o vėliau liaujasi mylėję. Tokie santykiai nėra meilė. Tai prisirišimas, kuris, siejęs du žmones, vėliau pradeda jiems trukdyti. Kalbu apie aukštesniąją meilę – apie meilę be prisirišimo. Tik tokia meilė dovanoja tikrą džiaugsmą. Ji rūpinasi žmogaus gerove, nori, kad jis tobulėtų. Kai jūs ką nors mylite ir matote mylimojo neigiamas savybes, pasistenkite su meile paaiškinti ir išmokyti tą žmogų tinkamai elgtis. Jeigu žmogus po to vis tiek nepasikeis, už viską jis liks pats atsakingas, o jūs išliksite tyri prieš Dievą.

Kai mokinys ateina pas Mokytoją, Mokytojas, matydamas jo netinkamus poelgius, visada moko ir sako tai, kas būtų naudinga mokiniui. Kartais mokiniui tai nepatinka, bet kai gyvenime susiklosto sudėtingos situacijos, mokinys prisimena pasakytus žodžius ir supranta, kaip teisingai Mokytojas jam buvo pataręs. Tokia pat atsakomybė tenka ir tėvams, ir tiems, kurie ką nors myli. Jei tėvai moko savo vaikus, bet vaikai to nesupranta ir daro savaip, tuomet atsako patys vaikai.

Laiku patarti, sustabdyti nuo klaidos – tikros meilės pasireiškimas. Vos tik pastebime blogus įpročius, su jais iš karto turėtume kovoti — tuomet vėliau nereiktų galynėtis su jų pasekmėmis. Meilė vaikams nesuteikia jiems teisių į viską. Pirmiausia reikia vaiką mokyti savikontrolės.

Visi sėkmingi žmonės savo aplinkoje turi juos mylinčių žmonių. Yra tokių, kuriuos myli labai daug žmonių – vadinasi, tokia siela pati moka mylėti. Daug meilės sulaukia tas, kuris pats dovanoja meilę. Aplinkinių meilė leidžia augti ir tobulėti, padeda patirti sėkmę.

 

Atsidavimas

Ketvirtasis elementas – šalia esančių žmonių atsidavimas. Jei sieki sėkmės, jis taip pat yra labai svarbus.

Šeimos, kuriose nėra atsidavimo ir ištikimybės, labai kenčia. Jeigu vyras arba žmona kito atžvilgiu elgiasi nesąžiningai, šeima negali būti harmoninga.

 

Darbas su savimi

Penktasis svarbus elementas – kova su savo negatyviomis savybėmis. Šioje kovoje reikia darbštumo ir nepailstamumo. Būtina tikėti ir savo tikslo pasiekimu. Kai pradedate naują darbą, negalvokite, kad kas nors nepavyks. Jeigu žmogaus ketinimai yra geri ir nepavyksta iš karto pasiekti norimą rezultatą, reikia bandyti vėl ir vėl, kol pavyks.

Jei norite įveikti neigiamas savybes, turite nuolatos dirbti su savimi. Jei norite sutramdyti savo pyktį, stenkitės jį įveikti kiekvieną kartą, kai tik jis prabunda. Jei norite numalšinti pavydo jausmą, turite dirbti su savimi kaskart, kai tik šis jausmas atsiranda. Sielai keliaujant per gyvenimus negatyvios savybės išlieka tol, kol žmogus jų neįveikia. Sunku jas pašalinti iš karto.

Indijoje gyvena į karvę panašus gyvūnas – buivolas. Jis labai mėgsta purvą. Kai šeimininkas jį nuprausia, buivolas tuoj vėl ieško purvo balos, kad galėtų išsivolioti. Purve buivolai labai gerai jaučiasi – tai jų mylima vieta. Karvės, priešingai, labai mėgsta švarą ir labai džiaugiasi prausiamos.

Kai žmogų užvaldo negatyvios savybės, jam pradeda patikti negatyvios vietos. Ten, kur tvyro blogas kvapas, ima atrodyti, kad sklinda geriausi kvapai. Sunku greitai išsivaduoti iš tų savybių, reikia labai stengtis, kad jų atsikratytume.

Jau papasakojau apie penkis būtinus sėkmei elementus.

Pirmasis – susitelkimas į save.

Antrasis – tikėjimas.

Trečiasis – meilė.

Ketvirtasis – atsidavimas kitam ir kad šalia būtų atsidavęs, ištikimas žmogus.

Penktasis – pastangos įveikti savo neigiamas savybes.

 

Bendras darbas

Šeštasis elementas – bendras grupinis darbas.

Jei norima didelių pasiekimų, bendras grupinis darbas yra labai svarbus. Reiktų pradėti nuo tvarkos namuose. Jeigu bute gyvena keturi žmonės, bet viename kambaryje visada tvarkinga, o kitame – betvarkė, butas neatrodys gerai. Ir svečias apie butą susidarys nekokį įspūdį.

Ta pati taisyklė galioja ir organizacijos veikloje. Jei visa grupė žmonių palaikys tvarką ir kiekvienas, siekdamas bendrų tikslų, stengsis savo darbą atlikti gerai, tokia organizacija pelnys sėkmę.

 

Yra dar ir septintasis elementas.

Kai žmogaus gyvenime egzistuoja visi šeši elementai ir jį aplanko sėkmė, gimsta ego. Žmogus pradeda galvoti: „Esu labai stiprus, mane daugelis myli, turiu tai, ko neturi kiti žmonės“. Tokios mintys atveda į tai, kad žmogus pamažu praranda viską, ką yra užgyvenęs.

Savojo ego atsisakymas

Septintasis elementas – ego nebuvimas. Jei žmogaus gyvenime viskas gerai, jis turi dvasinės jėgos ir išlieka geras bei teisingas, jo gyvenimas gerės.

Norint patirti sėkmę, būtini šeši elementai, bet kai žmogus juos įgyja ir patiria sėkmę, sustiprėja ahankar (ego) – todėl labai svarbu visą laiką jį valdyti.

Siekiate sėkmės — puiku, progresas visada gerai. Bet kai meldžiatės, iš visos širdies prašykite, kad jūsų ego niekada nesukiltų, nesustiprėtų net sapne. Tuomet Dievas jums duos viską, kas būtina jūsų sėkmei.

Radhe Radhe!

 

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.