Ką duoda satsangas

Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsango tekstas

Šiandien jums papasakosiu apie tai, kad be dikšos ir mantros kartojimo didžiulę reikšmę dvasiniam žmogaus tobulėjimui turi satsangas. Jo metu žmoguje vyksta stiprus vidinis apsivalymas, be to, žmogus tokiu būdu gauna Žinias. Satsangas – tai dvasinis pokalbis, per kurį Mokytojas iš širdies suteikia taip reikiamas Žinias mokiniams. O viskas, kas duodama iš širdies, turi ypatingą svarbą.

Satsangas reikalingas visiems: ir tiems, kas tik pradėjo savo dvasinio tobulėjimo ir dvasinės praktikos kelią, ir tiems, kas jau kuris laikas juda šiuo keliu, ir tiems, kas jau pasiekė atmos gjan (džnan) ir brahm gjan (džnan) būseną bei atskleidė Žinias. Net ir atsivėrus visam Žinojimui, satsangas ir toliau lieka labai svarbus, nes jo metu kalbama apie Dievą, kartojamas Jo vardas.

Kituose miestuose, į kuriuos atvažiuoju, daug žmonių ateina į individualius susitikimus, bet, man išvykus, mažai kas iš jų lanko satsangus. Kodėl? Todėl, kad kol kas jie nesupranta satsangų svarbos. Apie mantrą dabar jau atsiranda šioks toks įsivaizdavimas, nors ir tai dar nėra visiško supratimo apie jos reikšmę ir joje glūdinčią jėgą. Bet štai satsango svarbos žmonės kol kas visai nesupranta. Jie ateina į susitikimą, prašo duoti jiems mantrą, bet vėliau nelanko satsangų, laukia, kol aš vėl atvažiuosiu, ir ilgainiui nustoja kartoti ir mantrą, nes negauna tam būtinos energijos, o savo paties jėgų kol kas nepakanka. Ir iki kito mano atvažiavimo jų gyvenimuose viskas lieka, kaip buvę. Taip, yra tokių, kurie nevaikšto į satsangus, bet ir toliau atlieka mantros kartojimo praktiką, bet tokių yra labai mažai.

Po to, kai gauna įšventinimą (suteikiama dvasinė praktika ir mantra), žmogus grįžta į kasdienį savo gyvenimą, ir jį vėl užvaldo ankstesni troškimai ir prisirišimai. Žmogus pasineria į tai, kas jį supa, pradeda daugiau galvoti apie tai, ką girdi ir mato aplink save. Kaipgi jam prisiminti apie mantrą? Jis nori daryti praktiką, galvoja: „Ryt tikrai pradėsiu...“ Vėliau – viena, antra, trečia – ir „rytojus“ niekada neateina. Ir vėl žmogus pasineria į kasdienius rūpesčius. Kol kas nėra supratimo apie praktikos svarbą, todėl neatsiranda nei laiko, nei jėgų jai daryti.

Prisiminkite, ko jus mokau. Jei žmogaus gyvenime nebus satsango, geros aplinkos, nebus šaltinio, kuris suteiks peno dvasiniams apmąstymams ir pozityvioms mintims, jų vietoje bus kitos – arba negatyvios, arba bereikšmės, nes protas visada nerimsta, visada užimtas mintimis, ir jų srautas – nesibaigiantis. Reikia rimtai užsiimti sadhana (dvasine praktika), kad sustabdytume tą minčių srautą ir nuramintume protą.

Proto ramybė – tai aukšta dvasinė būsena. Bet žmogui, pasinėrusiam į kasdienius rūpesčius, į galybę savo troškimų ir prisirišimų, kol kas yra sunku nuraminti mintis ir išlikti dvasinėje būsenoje, apmąstymuose apie Dievą.

Po kurio laiko aš ir vėl aplankau savo mokinius. Žmogus ir vėl ateina į susitikimą, ir vėl pradeda pasakoti apie savo sunkumus. Sako, kad praėjusį kartą gavo mantrą, bet visą tą laiką jos nekartojo, ir toliau pasakoja apie savo sunkumus. O jei būtų kartojęs – tai būtinai su visais tais sunkumais būtų susidorojęs. Mantra savyje turi tyrą energiją ir didžiulę jėgą, todėl jos nuolatinis kartojimas visada padeda žmogui – juk sunkumus, su kuriais jis susiduria, jam atneša jo karma, o mantros energija valo karmą ir šalina negatyvumą.

Didelę dalį laiko žmogus praleidžia namuose ir darbe, todėl labai svarbu, kokia ten atmosfera. Jei namuose vyras ir žmona kalbės tarpusavyje ir su vaikais apie Dievą, dvasingumą – toks bendravimas kurs dvasinę aplinką ir visiems suteiks vidinės harmonijos būseną. Žinoma, pasaulietiškai gyvenančiam žmogui būtina palaikyti santykius su daugybe kitų žmonių ir bendrauti su jais pačiomis įvairiausiomis temomis. Bet reikia stengtis tai daryti taip, kad nešvaistytume laiko ir energijos tuštiems pašnekesiams. Tuomet išsaugosite savo energiją ir galėsite ją panaudoti savo ir kitų labui. Jei tuo nesirūpinsite – nuolatos eikvosite daug energijos ir laiko, be to, ir jūsų protas nuolatos bus užimtas tokiais pašnekesiais, nes, norite to ar nenorite, bet daugiau ar mažiau prisirišate prie tokio bendravimo. Todėl stenkitės namie ir darbe – visur, kur tik būnate – kurti dvasingą atmosferą.

Kiek daug žmonių susitikimų metu kalba apie nerimą, depresiją, baimes, ligas! Žmonės ateina pas mane patarimų ir pagalbos įvairiose situacijose, kartais – labai sudėtingose. Ir jei po to, kai gauna įšventinimą į dvasinę praktiką, jie tuo užsiima reguliariai – jų gyvenimas keičiasi. Bet į individualius susitikimus ateina daug daugiau žmonių nei į satsangus, nes, nors šiuo metu žmonės ir siekia dvasingumo, ne visiems jau atėjo laikas gauti žinias. Laikas turi labai didelę reikšmę. Kai jis ateis, žmonėms atsiras stiprus žinių troškulys, jie galės greitai viską ir suprasti, ir priimti. Žmonėms pradės patikti satsangai ir dvasinė praktika.

Vieno mano mokinio situacija darbe buvo labai sėkminga, bet vėliau pradėjo rastis problemų. Asmeninio susitikimo metu jam kelis kartus kartojau apie tai, kokia svarbi yra mantra, ir apie tai, kad ją reikia nuolatos kartoti. Bet jis savaitę kartodavo, paskui ir vėl mesdavo. Ateina į susitikimą ir vėl kalba apie savo problemas. Aš jam kartoju: „Jei darysi praktiką reguliariai, viskas susitvarkys.“ Aiškinu, kad sunkiais laikotarpiais reikia dar daugiau praktikuoti ir melstis. Jis sako, kad taip nesigauna. Kai gyvenime užgriūna sunkumai, žmogus nori dar daugiau verkti ir nerimauti, bet ar dėl to problemų sumažės? Ne. Kas benutiktų gyvenime – jums sunku, nesusitvarkote su situacija ir taip toliau – stenkitės kuo daugiau užsiimti praktika. Tuomet po kurio laiko viskas susitvarkys.

Mokinys, apie kurį pasakoju, sakė ir tai, kad, pasinerdamas į pasaulį ir jo kasdienes problemas bei rūpesčius, vėl praranda savikontrolę: pradeda netinkamai maitintis, į galvą lenda įvairios mintys, su kuriomis nebegali susidoroti, ir pan. Aš jam patariau lankyti satsangus, nes žinau: satsangas gali padėti jam išsaugoti gerą būseną ir susidoroti su sunkumais, pradės atsirasti noro ir laiko praktikai.

Tiems, kurie lanko satsangus, nuolatos atlieka praktiką, einant laikui, gyvenimas susitvarko, žmogus pradeda įgauti dvasinių savybių: kažkas lėčiau, kažkas greičiau, bet tas procesas vyksta su visais. Ir tai labai gerai.

Mokytojas turi Žinių ir daug mato. Satsanguose jis atskleidžia daug temų, moko, paliečia įvairias gyvenimo puses. Ir žiūrėsite, klausysite satsangų, juos apmąstysite, daug sau naudingų dalykų ten rasite.

Apie tai, ką satsangas duoda, galima labai daug kalbėti. Visų pirma, jis suteikia gilių žinių. Kada nors satsange papasakosiu apie tai, kiek dar daug subtilių dalykų su žmogumi vyksta satsango metu.

Radhe Radhe!

 

Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangų tiesioginės vaizdo transliacijos ir įrašų peržiūros vyksta kiekvieną savaitę Dvasinės kultūros centre "Shri Prakash Dham".

Plačiau skaitykite Meditacija, satsangai (reguliarūs užsiėmimai)

 

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.