Ieškant meilės, džiaugsmo ir ramybės

Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsango tekstas

Nuo pat gimimo žmogus siekia, kad jo gyvenimas visada būtų sklidinas džiaugsmo, ramybės ir meilės. Kiekvienas mūsų norime mylėti ir būti mylimi, dovanoti ir patirti džiaugsmą, gyventi ramybėje ir taikoje. Kai žmogus myli ir yra mylimas, jis jaučiasi gerai, jo sieloje įsigali tyla, ramybė, džiaugsmas. Tokią būseną patiriantis žmogus jaučiasi iš tikrųjų laimingas, todėl siekia ją išsaugoti visomis išgalėmis. Ar įmanoma pasiekti tokią būseną ir ją nuolatos išlaikyti? Paklauskite bet kurio žmogaus jo gyvenimo saulėlydyje: „Ar patyrėte džiaugsmą kiekvieną savo gyvenimo akimirką?“ Ir jis atsakys: „Ne.“ Vėl paklauskite jo: „Ar visuomet jūsų gyvenimas buvo kupinas ramybės?“ Ir vėl išgirsite atsakymą: „Ne.“ „Ar visą nugyventą laiką jus lydėjo meilė?“ – ir vėl atsakymas bus neigiamas.

Meilė, džiaugsmas, ramybė – visi šie pakylėti jausmai ir būsenos yra dieviški. Juk būtent Dievas mums yra visų geriausių savybių – savybių, išreikštų tobulai – įsikūnijimas. Galvodami apie Jį, įsivaizduojame tyrą, tikrą meilę, pakylėtą džiaugsmą, visišką vidinę ramybę ir daugybę kitų teigiamų būsenų. Būtent todėl šios būsenos vadinamos dieviškosiomis, o žmogus taip atkakliai stengiasi jas patirti.

Nuolatinė jų paieška, nenumaldomas poreikis juos patirti byloja apie tai, kad žmogus, tiksliau, jo siela iš tikrųjų ieško Dievo. Tačiau pats žmogus to nesuvokia. Jis nesupranta, kad ieško Dievo, nežino, kur ir kaip Jo reikia ieškoti, kaip Jis atrodo ir ką reikia daryti, kad Jį pamatytų. Todėl ima ieškoti dieviškųjų savybių apraiškų išoriniame, aplinkiniame pasaulyje: santykiuose su tėvais, draugais, giminaičiais, kiek vėliau – su sutuoktiniu, vaikais.

Tačiau kad ir kiek žmogus ieškotų, kad ir kiek meilės, džiaugsmo ir ramybės jam suteiktų aplinkiniai, kad ir kaip stengtųsi patirti šias būsenas išoriniame pasaulyje, jis niekada negalės pajausti visos šių jausmų gelmės ir pilnatvės. Kitaip tariant, jis niekada nepasisotins, jokiomis aplinkybėmis ar sąlygomis negalės tvirtai sau pasakyti: „taip, dabar jau viską gavau, man gana.“ Kodėl taip yra?

Būtina aiškiai suvokti: visos tauriosios savybės, kurių šaltinio ieškote kituose žmonėse, visos būsenos, kurias norite patirti nuolatos – tai dieviškosios savybės ar būsenos, tad tobulai jas įkūnija tik pats Dievas. Iš tikrųjų kiekvienas žmogus šiomis paieškomis trokšta suprasti Dievo esmę ir nenumano, jog visos dieviškosios savybės, būsenos slypi ir kiekviename mūsų. Jų net nereikia niekur ieškoti: nei kituose žmonėse, nei apskritai išoriniame pasaulyje. Visos dieviškosios savybės ar būsenos, taigi ir tikrasis džiaugsmas, ramybė, meilė, jau glūdi jūsų sieloje.

O ir kaipgi jų gali ten nebūti, jei pats Dievas yra kiekviename jūsų?! Dievo jėga, energija yra neaprėpiama, niekuo neribojama. Dievas nėra įsikūręs kokioje nors konkrečioje vietoje. Jis − visur ir visame kame. Jo energija egzistuoja kiekviename erdvės ir laiko taške, visų rūšių materijoje ir žmogaus sieloje.

Todėl jei iš tikrųjų norite patirti dievišką, šventą, su niekuo nesulyginamą meilės, džiaugsmo ir ramybės būseną, ieškokite jos savyje. Neverta jos tikėtis iš išorinio pasaulio, ieškoti jos jame ar kitame žmoguje – nieko nebus, nes nei pasaulis, nei žmonės nėra tobuli.

Kiekgi aplinkinių žmonių yra susijungę su Dievu? Jūs ir patys galite atsakyti į šį klausimą. Todėl rasti tobulą kito žmogaus šių savybių raišką neįmanoma. Kartais jausite jų dalinį pasireiškimą, kartais ne. Tai pirma.

Antra – tam, kad patirtumėte nuolatinę meilę, džiaugsmą ir ramybę, būtina pačiam keistis ir tobulėti. Nereikia kažko kažkur ieškoti, tiesiog reikia keistis pačiam. Pradėjęs dirbti su savimi, valyti savo vidų, pamažu pajausite dieviškųjų savybių apraiškas savyje. Jei nesistengsite – nieko ir neįvyks.

Ką gi būtina keisti? Kaip pasiekti tokią būseną ir nuolatos ją išlaikyti?

 

(tęsinį skaitykite kitame satsango tekste „Žmogaus sąmonės evoliucija“).

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.