Dvasinė praktika ir mantros kartojimas

Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsango tekstas

Dvasinė praktikasadhana – yra ne tik jūsų dvasinio tobulėjimo pagrindas. Ja užsiimti reikia ne tik tiems, kurie nori aukštų dvasinių pasiekimų. Sadhana reikalinga kiekvienam žmogui, nes ir įprastiniame, kasdieniame gyvenime ji įves tvarką, ir jūs galėsite laimingai gyventi pilnavertį gyvenimą.

Dažnai žmogus, susidūręs su sunkumais gyvenime, sako, kad yra pasiruošęs padaryti viską, kad tik tie sunkumai liautųsi, ir prašo suteikti jam įšventinimą. Gavęs mantrą, jis kurį laiką užsiima praktika, bet, kai sunkumai baigiasi, nustoja ir praktiką daryti. Taip elgtis yra neteisinga.

Nevykdydamas praktikos, žmogus dažnai teisinasi tuo, kad neturi laiko: tiek daug reikalų, taip užsiėmęs, kad laiko praktikai nelieka. Iš tikrųjų tai ne priežastis, o tik pretekstas. Jūs visada galite rasti laiko ir savo dieną planuotis taip, kad suspėtumėte padaryti praktiką, bet tam yra būtinas jūsų stiprus noras ir supratimas, kokią reikšmę tai turi jūsų gyvenimui. Kaip gali nelikti laiko tam, kas taip pat gyvybiškai svarbu kaip maistas ir miegas?

Kartais man užduoda klausimą: „Kam tą patį žodį kartoti kiekvieną dieną?“ Jei iškyla toks klausimas, reiškia, kad nesuprantama praktikos prasmė ir tai, kaip mantra veikia.

Lygiai taip, kaip matematikoje yra formulės, dvasinėse žiniose yra sutros. Viena jų yra tokia: „eke sadhe sab sade“ („tik vieno laikykitės, niekada nemeskite ir viską gausite“). Ką reiškia „tik vieno laikykitės“? Mantrą, Dievo vardą, gautą iš Mokytojo, reikia labai gerai laikyti savo viduje, saugoti savo širdyje ir visada stengtis kartoti. „Eke sadhe“ – „viena praktika“, „sab sade“ – „kuri viską duoda“. „Eke sadhe sab sade, – sakė Kabirdas. – Jei žmogus gerai įvaldo kažką viena, visa kita jam ir taip pasiseks.“1

Tai bus jums kaip kalpa vrikša. Kalpa vrikša – tai medis, išpildantis bet kokį žmogaus norą. Padavimuose sakoma, kad anksčiau, satja jugos laikais, kai žmonės buvo labiau dvasingi, toks medis augo žemėje. Bet kai žmogaus dvasingumo lygis pradėjo kristi, jo norai neteko savo tyrumo, kalpa vrikša išnyko iš žemės paviršiaus. Dabar šis medis auga tik rojuje.

Kai žmogus galvoja, kam kiekvieną dieną kartoti vieną ir tą patį žodį, tai reiškia, kad jis kol kas nesupranta praktikos gilios prasmės. Iš tikrųjų daug ką gyvenime jums tenka kartoti kasdien. Argi žmogus ne kasdien valgo? O kaip visiems patinka valgyti! Kasdien visi rūpinasi savo fiziniu kūnu, jo švara. Kodėl gi tuomet kasdien nekartoti Dievo vardo? Malda ir dvasinė praktika yra būtinos jūsų sielai lygiai taip, kaip švarus vanduo reikalingas jūsų kūnui. Būtent kasdienė praktika teikia žmogui rezultatus, nes tai yra priemonė, skirta tobulėjimui. Ir galima taip gražiai, su meile, kiekvieną dieną daryti vis tą patį, kad tai virstų malda.

Mokytojas myli visus vienodai ir visiems rodo išeitį iš gyvenimo labirintų, sakydamas: „Štai raktas, kuris atidarys visas tau reikiamas duris, – imk jį!“ O žmogus ima tą raktą, įsideda jį į kišenę ir toliau verkia, kad negali rasti išėjimo. Tas raktas gali atidaryti pačias sudėtingiausias spynas – išspręsti pačias sunkiausias problemas. Bet žmogus to nesupranta: raktas guli jo kišenėje, o jis verkia.

Net vieną kartą ištarta malda padeda žmogui, o kai jis meldžiasi kasdien, jis vis labiau tai jaučia. Mantros jėga nubus tada, kai praktiką darysite kasdien.

O tam, kad mintis „kam kasdien kartoti tą patį“ neateitų į galvą, pasvarstykite, ar nuolatinis norų pildymas teikia jums ramybę ir džiaugsmą. Ar galite ties kuo nors sustoti ir pasakyti sau: „Tai, ką dabar turiu, suteikia man nuolatinį džiaugsmą. Man nieko daugiau nereikia – esu visiškai patenkintas“? Ne. Viskas, ką gaunate pasaulyje, neatneša nuolatinės ramybės ir džiaugsmo – jūs vėl ir vėl norite gauti kažką daugiau, nes žmogaus norai yra begaliniai kaip ir mintys, o visos būsenos, kurias suteikia pasaulis, – laikinos kaip ir jis pats. Žmogus visada ir visame kame ieško pastovumo – tai jo sielos poreikis.

Darydami dvasinę praktiką, jūs mokotės susitelkti, kontroliuoti savo mintis, ir ilgainiui tai teiks jums vidinę ramybę ir džiaugsmą. Tai dvasinės būsenos, būtinos kiekvienam žmogui, nes tokia yra mūsų sielos pirmapradė prigimtis. Susitelkdami į save, jūs perprantate savo tikrąjį, dieviškąjį „aš“, prisirišimai silpnėja ir tuo pačiu tampa įmanoma visapusiškiau pajausti ir tą džiaugsmą, kurį suteikia pasaulis. Žmogus, savo gyvenime prie ko nors stipriai prisirišęs, net ir jausdamas džiaugsmą, tuo pat metu patiria ir baimę netekti to, ką turi. O praktika leidžia žmogui ramiau reaguoti į gyvenimiškas situacijas. Todėl pasistenkite kiekvieną dieną kartoti Dievo vardą, mantrą, apmąstyti satsange išgirstus dalykus. Dievo varde ir mantroje glūdi didžiulė energija, kurią jūs gaunate, daug kartų juos kartodami.

Jūs kartais nerimaujate, sakote, kad jūsų sūnus ar žmona nedaro praktikos. Jūs prisimenate mano žodžius apie tai, kad labai gerai, kai visa šeima užsiima dvasine praktika, ir jums norisi, kad jūsų šeimoje taip ir būtų. Nesijaudinkite. Svarbiausia – patys tobulėkite, judėkite dvasingumo link ir savo veiksmais rodykite tinkamą pavyzdį. Ir kada nors ateis diena, kai tie, kurie yra šalia, pradės jus suprasti.

Jokios aplinkybės negali būti priežastis nedaryti praktikos. Kažkas aimanuoja, kad neturi atskiro kambario, kažkas skundžiasi atmosfera bendrabutyje ar kitomis sąlygomis. Šios priežastys, kaip ir laiko nebuvimas, taip pat yra tik kaip pretekstas. Jei jūs tikrai norite daryti praktiką, tai jokios aplinkybės negali jums sutrukdyti. Ir jei jūs, nežiūrint į jokias kliūtis, vis tiek praktikuosite, tai ilgainiui Dievas jums duos ir atskirą vietą praktikai daryti. Dažnai, kai ko nors nėra, žmogus daug apie tai galvoja, sakydamas: „Jei tik tai turėčiau, tai tuomet būtinai taip ir elgčiausi...“ O kai atsiranda tai, ko troško ir prašė, apie pažadą pamiršta. Mažai tokių, kurie prisimena. Todėl pasistenkite su dėkingumu priimti tai, ką, jums prašant, Dievas suteikė, ir vykdykite savo pažadus.

Radhe Radhe!1 Turima omenyje ir žmogaus gebėjimas susikoncentruoti į kažką viena – tai labai svarbi savybė. Ji turi svarbią reikšmę ir kasdieniame, ir dvasiniame gyvenime bei suteikia žmogui galimybę pasiekti iškeltus tikslus.

 

Mantros meditacijos užsiėmimai vyksta kiekvieną savaitę Dvasinės kultūros centre "Shri Prakash Dham", Vilniuje.

Plačiau skaitykite Meditacija, satsangai (reguliarūs užsiėmimai)

 

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.