Žodžio galia (Draupadi sario istorija)

Alegorinis pasakojimas

Draupadi, brolių Pandavų žmona, buvo viena iš didžių Krišnos bhaktų. Tikriausiai girdėjote šią Mahabharatoje aprašytą istoriją apie Draupadi, apie tai, kaip Pandavų priešas Duhšasanas mėgino valdovų susirinkime ją nurengti. Tą akimirką Draupadi pagalvojo:

– Kaipgi galėjau atsidurti tokioje gėdingoje situacijoje, jei taip myliu Krišną ir tikiu jį?

Ji šaukėsi Krišnos, kreipdamasi į jį malda, bet jis vis neatėjo jos gelbėti.

Krišna turi daug vardų. Tuo metu Draupadi kreipėsi į jį tokiais žodžiais:

– Dvaraka dhiš (tai yra vienas Krišnos vardų, reiškiantis „Dvarakos valdovas“), meldžiu, padėk man.

Bet Krišna nesirodė. Vos jai ištarus Krišnos vardą, šis tuoj pat atskubėjo į pagalbą ir ją išgelbėjo: Draupadi saris pasidarė toks ilgas, kad nors ir kaip Duhšasanas stengėsi jį nuimti, šis niekaip nesibaigė.

Vėliau sutikusi Krišną Draupadi jo paklausė:

– Taip karštai jus myliu, tai kodėl taip vėlai atsiliepėte į mano pagalbos šauksmą?

– Turėjau laikytis žodžio dėsnio, – buvo atsakyta jai. – Labai norėjau tave išgelbėti ir turėjau tai padaryti iškart, bet vos tik ištardavai „Dvarakos valdove“, kaskart turėdavau grįžti į valdovo sostą. Ir tik tada, kai kreipeisi į mane kaip į Krišną, pamiršau savo valdovo sostą ir atskubėjau tavęs gelbėti.

– Argi žodis – toks didis dėsnis? – paklausė Draupadi.

– Taip, tai didis dėsnis.

– Kaip sugebėjote padaryti tokį stebuklą, kad mano saris pasidarė begaliniai ilgas?

– Tai joks mano stebuklas, tai tavo geroji karma.

– Nejau turėjau tokią blogą karmą, kad norėta nuvilkti mano sarį? Bet kokia geroji karma padėjo man išsigelbėti?

– Jei ne tavo geroji karma, nebūčiau galėjęs tau padėti. Būtent tavo geroji karma sarį padarė tokį ilgą.

Ir Krišna jai štai ką papasakojo:

– Kartą upėje maudėsi šventasis, mahatma. Staiga greita srovė nuplėšė jo rūbą ir nunešė tolyn. Jis liko šaltame vandenyje visiškai nuogas ir taip sutriko, kad niekaip negalėjo nuspręsti, ką jam dabar daryti. Tada dar buvai maža mergaitė, matei visa tai ir iškart supratai, kas nutiko ir kodėl jis tokiame šaltyje mirksta vandenyje. Tada numetei mahatmai savo skraistę, kad jis galėtų prisidengti kūną. Ir štai anas mažas medžiagos lopinėlis tą lemtingą dieną tau tapo toks didelis.

atgal į Alegoriniai pasakojimai

atgal į Skaitiniai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.