Sanskrito terminų žodynas

Čia pateikiami šios svetainės tekstuose sutinkami dvasiniai terminai (dažniausiai - sanskrito kalba), asmenvardžiai, vietovardžiai, šventraščių pavadinimai.

Sanskrito terminų rašyba kiek įmanoma priartinta prie lietuvių kalbos tarties. Skliausteliuose pateikiama supaprastinta tarptautinė sanskrito perraša.

Svetainę papildant naujais tekstais, bus pildomas ir terminų žodynas.

 

A

ABHJAS (sanskr. abhyāsa)

ADŽAPA DŽAPAS (sanskr. ajapa japa)

АHINSA (sanskr. ahinsā, ahimsā)

AGJOS ČAKRA, ADŽNOS ČAKRA (sanskr. ajñā chakra)

AKAR (sanskr. ākāra)

АKARŠAN (sanskr. ākarshana)

AKAŠA (sanskr. ākāsha)

ANAHATOS ČAKRA (sanskr. anāhata chakra)

ANANDA (sanskr. ānanda)

ANTARJAMIS (sanskr. antaryāmī)

АNŠAVATARAS (sanskr. ansha avatāra, amsha avatāra)

APJAŠ (sanskr. apayashas)

ARDŽUNA (sanskr. Arjuna)

ARTHA (sanskr. artha)

ASAKTI (sanskr. āsakti)

ASANA (sanskr. āsana)

ASKETAS

ASKETIZMAS, ASKEZĖ

ASŪRAS (sanskr. asura)

AŠRAMAS (sanskr. āshrama)

AŠTANGOS JOGA (sanskr. ashtānga yoga: aštuonių pakopų joga)

ATMA (sanskr. ātmā, ātman)

ATMOS GJAN, ATMOS DŽNAN (sanskr. ātma jñāna)

ATMOS GJANIS, ATMOS DŽNANIS (sanskr. ātma jñānin)

AVATARAS (sanskr. avatāra)

 

B

BHADŽANA (sanskr. bhajana: bhā – šviesa, jana – žmonės)

BHAKTAS (sanskr. bhakta)

BHAKTI (sanskr. bhakti – ryšys, atsidavimas, tarnystė Dievui)

BHAKTI JOGA (sanskr. bhakti yoga)

BRAHM, BRAHMANAS (sanskr. brahman)

BRAHM GJANIS, BRAHM DŽNANIS (sanskr. brahm jñānin)

BRAHMA (sanskr. Brahmā)

BRAHM MUHURTA (sanskr. brahma muhūrta)

BUDHI (sanskr. buddhi)

 

Č

ČAKRA (sanskr. chakra: ratas, diskas)

ČINTAN (sanskr. cintana)

ČITA (sanskr. chitta)

ČIT VRITI (sanskr. chitta vritti: chitta – sąmonė, vritti – banga)

 

D

DARŠANAS (sanskr. darshana)

DAJA (sanskr. dayā)

DHAN (sanskr. dhana)

DHARMA (sanskr. dharma)

DHERJA (sanskr. dhairya)

DHJAN (sanskr. dhyāna)

DIKŠA (sanskr. dīkshā)

DUKH (sanskr. duhkha)

DURJODHANA (sanskr. Duryodhana)

DVAPAROS JUGA (sanskr. dvāpara yuga)

DŽAPAS (sanskr. japa)

DŽI (sanskr. )

DŽIVAN (sanskr. jīvana)

DŽIVATMA (sanskr. jīvātman: jīva – gyvas, ātmā – siela)

 

E

EGO

EKAKAR VRITI (sanskr. ekakar vritti: eka – vienas, kara – kurti; vritti – banga)

 

G

GJAN, DŽNAN (sanskr. jñāna)

GJAN JOGA, DŽNAN JOGA (sanskr. jñāna yoga)

GJANIS, DŽNANIS (sanskr. jñānin)

GRIHASTHAS (sanskr. grhastha)

GRIHASTH AŠRAMAS (sanskr. grhastha āshrama: grha – namai, buveinė, šeima, stha – kažkur esantis, įsitraukęs, užimtas, atsidavęs)

GURU (sanskr. guru – naikinti nežinojimą: gu – nežinojimas, ru – naikinti, šalinti)

GURUDĖV (sanskr. guru – naikinti nežinojimą, deva – Dievas)

GURU KRIPA (sanskr. guru krpā)

 

H

HANI (sanskr. hāni)

HANUMANAS (sanskr. hanumāna)

HATHOS JOGA (sanskr. hatha yoga)

HINSA (sanskr. hinsā, himsā)

 

I, Į

INDRIJA (sanskr. indriya)

IŠTAS (sanskr. ishta)

ĮSIKŪNIJIMAS

 

J

JAŠ (sanskr. yashas)

JOGA (sanskr. yoga – susijungimas)

JOGAS (sanskr. yogin)

JUGA (sanskr. yuga)

 

K

KALI JUGA (sanskr. kali yuga)

KALPA (sanskr. kalpa)

KAMA (sanskr. kāma)

KARAN ŠARIR (sanskr. kārana sharīra)

KARMA (sanskr. karma)

KARMOS JOGA (sanskr. karma yoga)

KARMOS JOGAS (sanskr. karma yogin)

KARMOS LOKA (sanskr. karma loka: karma – veiksmas, loka – pasaulis)

KARMOS SANSKARAI (sanskr. karma sanskāra, karma samskāra)

KARNA (sanskr. Karṇa)

KRIPA (sanskr. krpā)

KRIŠNA (sanskr. Krshṇa)

KRODHA (sanskr. krodha)

KŠAMA (sanskr. kshamā)

KUNDALINI (sanskr. kundalinī: susisukusi žiedu)

 

L

LABHA (sanskr. lābha)

LAKŠMANAS (sanskr. Lakshmaṇa)

LAKŠMI (sanskr. Lakshmī)

LYLA (sanskr. līlā: play)

LOBHA (sanskr. lobha)

 

М

MAHA (sanskr. maha)

MAHABHARATA (sanskr. mahābhārata)

MAHATMA (sanskr. mahātmā, mahātman)

MAJA (sanskr. māyā)

MAKAR (sanskr. makāra)

MAN, MANAS (sanskr. manas)

MANIPUROS ČAKRA (sanskr. manipūra chakra)

MANTRA (sanskr. mantra – proto valymas: man – protas, tra – šalinti, valyti)

MANTROS MEDITACIJA

MARAN (sanskr. maranā)

MATSARJA (sanskr. mātsarya)

MEDITACIJA

MOHA (sanskr. moha)

MOKŠA (sanskr. moksha: išsilaisvinimas)

 

N

NADI (sanskr. nā)

NARADA (sanskr. Nārada)

NARAJAN (sanskr. Nārāyana: sklandantis virš vandenų)

NIRVANA (sanskr. nirvāna)

 

О

ОM (sanskr. om)

 

P

PARAMANANDA (sanskr. paramānanda: parama – didis, didžiulis, aukščiausias, ananda – džiaugsmas)

PARAMATMA (sanskr. Paramātman)

PARAM GURU (sanskr. parama guru)

PRAKAŠ (sanskr. prakāsha)

PRANA (sanskr. prāna)

PRANAJAMA (sanskr. prānāyāma gyvybinės jėgos pratęsimas: prana – energija, gyvybinė jėga, ayāma – prailginti, ištęsti)

PRANOS ŠAKTI (sanskr. prāna shakti: prana – energija, shakti – jėga)

PRASADAS (sanskr. prasāda: malonė, dovana, gerumas)

PREM (sanskr. prem)

PURUŠARTHA (sanskr. purushārtha: darbas, atkaklumas)

 

R

RADHE RADHE (sanskr. Rādhā turi daug reikšmių; viena jų – žmogus, nuoširdžiai tikintis Dievą)

RAKAR (sanskr. rakāra)

RAMA (sanskr. Rāma)

RAVANAS (sanskr. Rāvaṇa)

RIŠIS (sanskr. rishi)

RUKMINI (sanskr. Rukmiṇī)

 

S

SADGURU (sanskr. sadguru: sat – tikrasis, guru – mokytojas)

SADHAKAS (sanskr. sādhaka)

SADHANA (sanskr. sādhana)

SAHASRAROS ČAKRA (sanskr. sahasrāra chakra)

SAMADHI (sanskr. samādhi: sama – lygus, ramus, ādhā – susijungti, susilieti)

SANATAN (sanskr. sanātana)

SANATANOS DHARMA (sanskr. sanātana dharma)

SANG (sanskr. sanga)

SANJAS AŠRAMAS (sanskr. sanyāsa āshrama)

SANJASIS (sanskr. sanyāsī)

SANKALPAS (sanskr. sankalpa)

SANKALPO ŠAKTI (sanskr. sankalpa shakti)

SANSKARAS (sanskr. sanskāra, samskāra)

SANTOŠ (sanskr. santosha, samtosha)

SAT (sanskr. sat)

SATJA (sanskr. satya)

SATJOS JUGA (sanskr. satya yuga)

SATSANGAS (sanskr. satsanga: sat – tikrasis, sanga – bendravimas, pokalbis, draugystė)

SĖVA (sanskr. sevā)

SIDHAS (sanskr. siddha)

SITA (sanskr. Sītā)

SITA RAM (sanskr. Sītā Rāma) .

SUKH (sanskr. sukha)

SUTRA (sanskr. sūtra)

 

Š

ŠAKTI (sanskr. shakti)

ŠASTROS (sanskr. shāstra: shāsti – mokyti)

ŠIVA (sanskr. Shiva: gerovė, maloningasis, nešantis sėkmę)

ŠLOKA (sanskr. shloka)

ŠRI (sanskr. shrī)

 

Т

TAN (sanskr. tanū)

TAPAS, TAPASAS (sanskr. tapas)

TRETOS JUGA (sanskr. tretā yuga)

TULSIDASAS (sanskr. Tulsīdās)

 

U

UDEŠJA (sanskr. uddeshya)

UKAR (sanskr. ukāra)

 

V

VAIRAGJA (sanskr. vairāgya)

VEDOS (sanskr. Veda)

VIČAR (sanskr. vichāra)

VIČAR ŠUNJA (sanskr. vichāra shunya)

VIŠNUS (sanskr. Vishnu)

VIŠUDHOS ČAKRA (sanskr. vishuddha chakra)

VIVEK ŠILTA (sanskr. viveka shilta)

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.