Šri Prakaš Dži biografija

Šri Gurudėv Šri Prakaš Dži

Šri Prakaš Dži gimė Biharo valstijos sostinėje Patnoje – viename iš seniausių Indijos miestų. Kažkada šis miestas buvo vadinamas Pataliputra, gilioje senovėje jis buvo Indijos sostinė. Čia praėjo Mokytojo vaikystė.

Šri Prakaš Dži tėvai, būdami harmoningų tarpusavio santykių pavyzdžiu, šeimoje sukūrė aukšto dvasingumo atmosferą. Jie patys yra kilę iš kilmingų brahmanų šeimų, kuriose ištisas kartas buvo šventai laikomasi vedų tradicijų: atliekama dvasinė praktika, meldžiamasi, laikomasi pasninko, minimos dvasinės šventės. Prakašas nuo ankstyviausių metų perėmė tikrąjį jogos supratimą.

Jau vaikystėje, skirtingai nuo savo bendraamžių, Prakašas dažnai mąstydavo ir kalbėdavo apie Dievą, mėgo meditaciją ir vienatvę. Nuo vaikystės jis turėjo žinių ir pasižymėjo įžvalgumu, būdingu išmintingiems senoliams.

Visiems sadhu, jogams, kurie lankydavosi tėvų namuose, susitikimas su Prakašu palikdavo gilų įspūdį. Jis su visais bendraudavo su didžiule pagarba ir meile. Visi ateinantieji suprasdavo, koks ypatingas yra Prakašas, dėmesingai klausydavo visko, ką jis kalbėdavo, – tarsi būtų buvęs vyresnis nei jie.

Visi vaikystės ir jaunystės metai, Prakašo praleisti Indijoje, buvo pilni tyro troškimo siekti Dievo, Tiesos, apmąstymų apie dvasingumo vietą ir žmogaus likimą.

1990-aisiais metais Prakašas atvažiavo į Rusiją ir nuo to laiko čia gyvena. Jo nuostabios savybės, Žinios ir čia traukė žmones – į jį visada kreipdavosi pagalbos ir patarimo. Taip, praėjus keleriems metams, pradėjo atsirasti mokiniai.

Praėjo jau daug metų nuo to laiko, kai Mokytojas pradėjo reguliariai vesti dvasinius pokalbius (satsangus) plačiam klausytojų ratui. Šiuose pokalbiuose atskleidžiamos svarbiausios žmogaus gyvenimo pusės: gyvenimo prasmė, teisingas jo organizavimas, dvasingumo vieta šiuolaikinėje visuomenėje, darbas su savimi, sveikata, žmonių tarpusavio santykiai, vaikų auklėjimas ir daug kitų praktinių gyvenimo pusių. Dvasingumas plačiąja prasme, kaip moko Šri Prakaš Dži, reiškia tai, kad žmogus, eidamas dvasingumo keliu, tampa laimingas, randa džiaugsmą ir ramybę, meilę, pasiekia materialinę sėkmę.

Be reguliarių satsangų ir individualių susitikimų su žmonėmis Maskvoje Mokytojas lankosi daugelyje Rusijos miestų ir kitose šalyse. Ten mokinių grupės nuolatos renkasi į užsiėmimus. Į susitikimą su Mokytoju žmonės atvažiuoja iš skirtingų pasaulio kampelių, kad gautų atsakymus į juos jaudinančius klausimus ir patarimus, kaip užsiimti joga, kaip vykdyti dvasinę praktiką.

Mokytojas į savo mokinius žiūri kaip į savo vaikus, kurie yra viena didelė dvasinė šeima. Jis priėmė ir toliau priima į tą šeimą skirtingo amžiaus, skirtingo šeimyninio ir socialinio statuso, skirtingų tautybių žmones iš skirtingų šalių. Mokytojas yra atviras susitikimui su kiekvienu ieškančiuoju.

Satsangas

Mantra

Individualūs susitikimai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.