Satsangas

Sat – tiesa; sang – aplinka, pokalbis.

Satsangas – dvasinis pokalbis. Taip pat satsangas yra viena svarbiausių dalių dvasinėje praktikoje – sadhanoje, kurią sudaro visas praktikų kompleksas.

Satsangas – tai viena iš svarbių Mokytojo perduodamų žinių mokiniams formų. Satsangas lengvai suvokiamas ir suprantamas kiekvienam: ir naujai atėjusiam, ir tam, kuris jau užsiima dvasine praktika, ir yra abiems vienodai svarbus. Mokytojo energija ir jo žodžiai, sklindantys satsango metu daro stiprų poveikį ir valo kiekvieną žmogų ir visą subtiliąją aplinką. Tyra vidinė būsena yra būtina tam, kad žmogus visiškai atsiskleistų iš Mokytojo gaunamoms žinioms, jas priimtų ir taikytų savo gyvenime.

Satsangas – tai Dvasinio Mokytojo pokalbis su žmonėmis apie Dievą, visapusiško dvasinio tobulėjimo kelią ir būdus. Kiekvieną savaitę daugybė žmonių iš įvairių miestų ir šalių suvažiuoja pas Mokytoją į Ašramą, esantį prie Maskvos, tam, kad pasiklausytų ir pamatytų Jį; tam, kad numalšintų Žinių troškulį; tam, kad išsiaiškintų įsiskaudėjusius klausimus ir Jo vedini rastų tą kelią, kuriuo eidami galės pasiekti dievišką būseną, suteikiančią vidinę ramybę, meilę, džiaugsmą. Satsangų metu Guru Dži pateikia ir aptaria įvairias temas, visiems aktualius klausimus – diena po dienos, kartas po karto vesdamas mus į vis gilesnį dvasinių Žinių supratimą, kartu suteikdamas vis didesnį aiškumą, ką visa tai reiškia ir kaip tai pasireiškia žmogaus gyvenime. Guru Dži pasižymi labai subtiliu humoro jausmu, savo mintis jis dažnai iliustruoja alegoriniais pasakojimais, pavyzdžiais. Bet nuostabiausia yra tai, kad dažnai satsangų dalyviai čia pat gauna atsakymus į jiems rūpimus klausimus, kurių nespėjo nei garsiai ištarti. Tai ir yra satsango unikalumas – tai tikrasis bendravimas, tikrasis susitikimas.

Svetainės skiltyje "Skaitiniai" galite skaityti Dvasinio Mokytojo Šri Prakaš Dži satsangų tekstus įvairiomis aktualiomis temomis.

Skityje "Satsangų santraukos" rasite Guru Dži pravestų naujausių satsangų trumpus aprašymus.

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.