Individualūs susitikimai

Šri Gurudėv Šri Prakaš Dži

Kaip dažnai ir kiek kartų per gyvenimą pasitaiko galimybė atsidurti priešais Dvasinį Mokytoją, šalia kurio taip lengva širdyje ir kuris pažadina mumyse didingą, šviesią meilę – atsidurti prieš patį Šviesos šaltinį ir tiesiogiai su juo bendrauti? Kaip gi reikia pasiruošti ir su kokiu sąmoningumu, atvirumu eiti į tokį susitikimą, kad teisingiausiai išnaudotum šias išskirtinai retas akimirkas, apie kurias tūkstančiai net ir svajoti nedrįsta?

Mes tokią galimybę turime! Be satsangų, kiekvienas, atvykstantis pas Mokytoją, turi galimybę patekti į individualų susitikimą. Tas laikas – didžiausia dovana, kurios kainą dažnai suprantame tik praėjus dienoms, savaitėms ar mėnesiams. Individualių susitikimų metu Mokytojui užduodami patys įvairiausi klausimai: apie sveikatą, mitybą, asmeninius santykius, darnios šeimos kūrimą, sėkmingą karjerą ir pan. Be to, individualių susitikimų metu dažnai užduodami ir klausimai, iškylantys atliekant individualią dvasinę praktiką ir vis labiau tobulėjant, tikslinami po satsangų likę neaiškumai, aptariami galimi gautų žinių pritaikymo būdai konkrečiose situacijose.

Dėl informacijos apie individualius susitikimus su Šri Gurudėv Šri Prakaš Dži reikėtų kreiptis puslapyje nurodytais kontaktais.

Naujienos

2018-12-01
Gruodžio 26-28 d. Vilniuje, Dvasinės kultūros centre "Shri Prakash Dham"
2018-11-30
"Joga apie kūną, protą ir sielą. Satsangai 3" jau keliauja į knygynus!
2018-10-18
Vyks įvairūs renginiai, individualūs susitikimai su Mokytoju.