Mūsų Mokytojas

Šri Gurudėv Šri Prakaš Dži


Mūsų Mokytojas Šri Gurudėv Šri Prakaš Dži yra kilęs iš Indijos, senos brahmanų šeimos, giliai tikinčios ir tęsiančios sanatanos dharmos tradicijas. Dvasiniame mokyme svarbiausia yra žinių šaltinio tikrumas ir tyrumas, kad perduodamos žinios ir praktikos nebūtų iškraipytos dėl netikslių perpasakojimų, klaidingų interpretacijų, žmogiškųjų silpnybių ar siaurų interesų.

Mums labai pasisekė – dvasinių Žinių ir jogos praktikos mes mokomės iš pirmų lūpų. Ir visai nesvarbi nei išorė, nei tautybė žmogaus, kuris mus moko dvasingumo, nes tikroji tiesa atpažįstama širdimi, o šventumas neturi tautybės. Visa kita – tik forma ir Dievo žaidimas. Taip jis mus tikrina – ar sugebėsime atskirti tai, kas tikra, nuo to, kas menama, ar pažinsime tai, kas amžina apsuptyje to, kas laikina?

Tęsdamas senąsias sanatanos dharmos tradicijas, dvasines žinias Mokytojas perduoda savo mokiniams „gyvai“ – iš lūpų į lūpas, iš širdies į širdį. Mūsų Mokytojas neskirsto mokinių nei pagal tikėjimą, kilmę, išsilavinimą ar socialinę padėtį visuomenėje. Mokytojui mes visi vienodai svarbūs ir mylimi.

Šri Prakaš Dži biografija

Kaip gi Dvasinis Mokytojas perduoda žinias?

Satsangas

Mantra

Individualūs susitikimai

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.