"Apie mantrą"

Šiais laikais tapo madinga domėtis joga ir kartoti mantras. Žmonės tikisi, kad mantrų kartojimas gali pritraukti turtus, padėti išvengti nelaimių ar išpildyti slapčiausius norus. Ar tikrai taip yra? Kur slypi vieno seniausių mokslų – mantros mokslo – paslaptis?

Apie tai pasakoja Dvasinis Mokytojas Šri Prakaš Dži.

 

Sakykite, Mokytojau, kas gi yra mantra?

– Sanskrito kalboje yra frazių, kurių kartojimas meditacijos metu padeda žmogui pasiekti tam tikrų rezultatų. Pats žodis „mantra“ reiškia „tai, kas nuramina protą“. Tokia pati paprasčiausia šio žodžio prasmė. Kai žmogus reguliariai kartoja mantrą, jo protas nurimsta, ir nubunda vidinis džiaugsmas.

 

Minėjote, kad paprasčiausia mantros prasmė – proto nuraminimas. O kokia jos giluminė prasmė?

– Žmogaus dabartį ir visa, kas joje yra, sudaro jo buvusios mintys, žodžiai ir veiksmai. Žmogus gyvena daugybę gyvenimų ir šiame gyvenime sulaukia pasekmių, kurias sukuria jo buvusios mintys, žodžiai ir veiksmai – jie niekur neprapuola ir visi kartu kuria jo karmą. Viskas, ką žmogus galvojo, sakė ar darė, turi duoti vaisių. Karma būna trijų tipų – mintys, žodžiai ir veiksmai, bet veiksmai – pati stipriausia karma. Žmogui dar negimus, jo ateitis jau nulemta. Dieviškoji jėga, dieviškasis dėsnis veikia taip gerai, kad bet kurio žmogaus visi žodžiai, mintys ir veiksmai niekur nedingsta — jie išsaugomi erdvėje kaip garsas, žodis. Nemanykime, kad ką nors pasakėme, pagalvojome, padarėme – ir viskas pasibaigė. Niekas nenutrūksta. Geros mintys, žodžiai ir veiksmai išsaugomi kaip geras, tyras žodis, negeri – kaip netyras. Ilgainiui tai grįžta ir duoda vaisių – džiaugsmą ar skausmą. Tai patirdamas žmogus nelabai suvokia priežastį. Būna, ir geras žmogus sulaukia nemalonumų, sudėtingų situacijų ar, atvirkščiai, visai netikėtai nutinka kas nors gero – taip pasireiškia buvusių gyvenimų karma.

– Dieviškojo dėsnio veikimas – didis mokslas. Žmogus gali klysti, bet šis dėsnis neklysta – viskas veikia taip, kaip turi veikti. Gilioje senovėje dvasiniai išminčiai, mąstydami apie Dievą, suprato šio dėsnio veikimo principus ir per meditaciją atskleidė tyrus žodžius, mantras, galinčias padėti žmogui apsivalyti sukauptą negatyvią karmą. Jei žmogus kartos tokį žodį, jo negatyvios karmos poveikis mažės. Tai svarbiausia mantros poveikio dalis.

 

Guru Dži, šiais laikais parašyta daugybė knygų, kuriose pateikiama daug mantrų: materialinei gerovei pasiekti, sveikatai gerinti, laimingam šeimos gyvenimui susikurti. Ar galima jas kartoti savo nuožiūra?

– Taip, daug mantrų galite rasti knygose, bet kartoti reikia tą mantrą, kurią gavote iš dvasingo žmogaus, tobulai perpratusio tos mantros prasmę. Suteikiantis mantrą turėtų matyti joje slypinčią jėgą ir žinoti, kaip ji veikia. Mantra turi labai daug prasmių, nepakanka tik išversti žodžius. Yra tokių mantrų, kurias tiesiog draudžiama imti iš knygų. Mokytojas, suteikdamas guru mantrą, atsižvelgia į žmogaus būseną, jo sielos lygį, karmą – mintis, žodžius ir veiksmus,  gyvenimo aplinkybes. Egzistuoja 24 bidž mantros, kurios visada buvo yra ir bus Visatoje. Visi žmonės yra susiję su kažkuria bidž mantra. Kai žmogus ateina pas Mokytoją, Mokytojas jį mato ne kaip vyrą ar moterį, turtingą ir vargšą, bet regi kaip sielą – mato šios sielos karmą ir su kokia energija siela gyvena. Medituodamas Mokytojas supranta, kokia mantra šiam žmogui padės, kurią bidž mantrą jam reiktų duoti kaip guru mantrą. Kaip tik ši mantra padės jam tobulėti, harmonizuoti savo gyvenimą.

– Mantroje glūdi be galo stipri energija, kurią sunku žodžiais apibūdinti. Kai žmogus priima įšventinimą ir toliau kartoja mantrą, jo gyvenimas pradeda gerėti. Tai labai svarbu. Jei mantrą reguliariai kartos žmogus, kurį lydi vien sunkumai, viskas jo ateityje gali pasikeisti. Pats žmogus net nesuvokia, kas ir kaip keičiasi jo gyvenime, bet akivaizdu, kad jis gerėja. Visi turi gerąją karmą, kuri mantros dėka pamažu pradeda nubusti, o negatyvioji ima trauktis.

 

Ar gali mantros kartojimas padėti sudėtingoje gyvenimo situacijoje?

– Visi turi kokią nors gerą, tačiau nepažadintą karmą. Dievas visus apdovanojo. Vienų geroji karma nubunda greitai, kitų – labai giliai įmigusi, nes stipriai veikia dar ir tokia karma, kuri neleidžia gerajai nubusti. Jei žmogus kasdien kartos mantrą, nubudusi jo geroji karma suaktyvės – tai galiu užtikrinti! Būna ir labai sudėtingų gyvenimo situacijų, kai žmogų lydi tokie sunkumai, kad atrodo, jog nėra jokios išeities – visos durys jam uždarytos. Tokiu atveju, kai suteikdavau žinių, o žmogus vėliau jas prisitaikydavo, gyvenimas pagerėdavo. Vienų gyvenimas keičiasi greitai, kitų – per keletą mėnesių, priklausomai nuo to, kiek giliai žmogus susitelkia į savo sadhanos (dvasinės praktikos) vykdymą. Mantra turi didžiulę valomąją jėgą – kai pasitrauks negatyvioji karma, nubus ir geroji.

– Susitikęs su savo mokiniais greitai suprantu, kas reguliariai užsiima praktika, o kas ne. Tie, kurie teisingai, reguliariai kartoja mantrą, paprastai neturi jokių rimtų nusiskundimų. Gali pasitaikyti smulkių nesklandumų, visiems jų pasitaiko, bet tokių be išeities nebūna, — viskas išsisprendžia.

 

Jūs sakėte, kad žmogus viską gauna pagal savo karmą, o mantra karmą valo. Kiek gi stipriai galima pagerinti savo likimą padedant dvasinei praktikai?

– Visi gauna šimtą procentų savo karmos, bet jei žmogus melsis, kartos mantrą, medituos, laikysis teisingo gyvenimo būdo, beveik pusę savo karmos (ir tai jau yra labai daug!) galės pakeisti. Tačiau likusią dalį vis tiek teks atidirbti. Tokios yra karmos taisyklės. Labai sunku šimtu procentų pakeisti Dieviškąjį dėsnį. Yra buvę tik keletas žmonių žemės istorijoje, kuriems tai pavyko. Ir tie žmonės – didūs jogai.

 

Koks yra maldos vaidmuo?

– Kai jogas žiūri į žmogų, mato jį visą sudarytą iš žodžių ir įvairių garsų. Visata prasidėjo nuo žodžio – visur yra garsas, visur yra žodis. Štai kodėl visose dvasingumo pakraipose malda egzistuoja žodžio pavidalu. Todėl žmonės manė, kad, norint apvalyti savo netyrą praeities karmą, reikia tyra širdimi kartoti maldą.

– Malda nebūtinai turi būti tam tikras tekstas. Bet kokius savo žodžius, žmogaus nukreiptus į Dievą, galima laikyti malda. Svarbiausia – tuo metu vyraujanti tyra būsena. Melstis reiktų po mantros kartojimo – kai mantra kartojama daug kartų, vidinė būsena valosi, ir malda geriau veikia.

– Bet kokia malda duoda rezultatų, kai kyla iš pačių širdies gelmių. Jei nori apsivalyti, vien maldos nepakanka, reikia nuolatos kontroliuoti savo mintis, žodžius ir veiksmus. Kai žmogus to išmoksta, tuomet tai tampa pačia geriausia dvasine praktika ir malda.

 

Kaip reikia kartoti mantrą? Ar būtinos kažkokios taisyklės?

– Egzistuoja trys mantros kartojimo būdai: garsiai, pašnibždomis ir mintyse.

– Kai žmogus pradeda užsiimti mantros kartojimo praktika, jei yra galimybė, geriau ją kartoti garsiai. Garsiai kartoti yra gerai, kai šalia nieko nėra, nes tuo metu, kai žmogus yra vienas, sadhana yra efektyvesnė. Kai žmogus mantrą kartoja garsiai, pamažu gerėja dėmesio koncentracija, ir kartojimas savaime tampa vidiniu. Kartojimas garsu leidžia stipriau susitelkti. Kol dar daug minčių plūsta į galvą, garsas padeda susikaupti, ir minčių mažėja. Jei mantra kartojama mintyse, o susikaupti dar nepavyksta, mintys vis sukasi, mantra taip stipriai neveiks.

– Jei šalia visada yra kas nors, kas gali girdėti, geriau mantrą kartoti pašnibždomis – kai tik lūpos juda, bet šalia esantis nieko negirdi.

– Kai mantrą kartojate garsiai ar pašnibždomis, reikia žiūrėti, kad ir jūsų kūnas, ir vieta, kur atliekama praktika, būtų švarūs. Išorinė švara svarbi, nes mantra – šventa dvasinė energija. Norint, kad veiktų gera energija, labai svarbi tiek vidinė, tiek išorinė švara. Kartojant mantrą mintyse, tokių griežtų taisyklių nėra. Mintyse žmogus gali tuo užsiimti bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu – kur nors eidamas, ką nors veikdamas.

 

Ar norint kartoti mantrą reikia sėdėti tam tikroje pozoje?

– Labai gerai, kai praktikos metu stuburas yra tiesus. Geriau sėdėti specialioje, tam skirtoje pozoje, bet daugumai, kas nuo vaikystės taip nesėdėdavo, taip sėdėti sunku. Jei labai skauda kojas, kartojant mantrą galima sėdėti ant kėdės. Svarbu stebėti, kad visą laiką nugara būtų tiesi. Per stuburą eina labai daug nervų. Jei nugara nebus tiesi, energija sunkiai kils aukštyn ir žadins čakras. Kai čakros veiks harmoningai, atsiskleis gyvenimo grožis.

 

Kaip gauti maksimalų poveikį iš mantros kartojimo?

– Jei norite kartodami mantrą sulaukti gerų rezultatų, svarbu užsiimti praktika reguliariai. Mantra gali duoti viską – ir materialinę, ir dvasinę sėkmę, bet viskas priklauso nuo to, kaip dažnai žmogus praktikuoja. Jei tuo užsiimsite kasdien po pusantros valandos ryte ir vakare, tuomet jūsų gyvenimas tikrai bus ramus. Bet jei gavęs mantrą žmogus rimtai į tai nežiūri, tokio rezultato nebus. O jei ir praktikas nuolatos keičia, ramybės taip pat neturės. Dvasinėje praktikoje svarbu susikaupti ties kažkuo vienu. Pats minimumas – 40 minučių per dieną. Jei norite gerų greitų rezultatų, reiktų 1,5-2 valandų geros meditacijos ir mantros kartojimo – tuomet po metų ar pusantrų tikrai sulauksite gerų pokyčių.

– Jei tikitės gerų dvasinių pasiekimų, reiktų praktikuoti po keturias valandas per dieną, mažiausiai keturias. Tada nubus gera dvasinė energija, pasaulietiniuose reikaluose atsiras tvarka, o pamažu ir dvasiniuose matysite progresą. Jei kas nors jau turi sukauptą dvasinę karmą, viskas nubus greitai.

 

Guru Dži, kaip elgtis paprastam žmogui, kuris dirba, turi šeimą, vaikų, tiek visokių rūpesčių ir reikalų, kad jam sunku rasti laiko dvasinei praktikai?

– Žmonės neranda laiko mantros kartojimui todėl, kad nesupranta jos svarbos. Svarbiausia gyvenime yra tai, kad žmogus savo dieną pradėtų su malda, mantra, mokytųsi susikaupti. Tai suteikia jėgų visai dienai bet kokiam darbui, kokį tik žmogus atlieka. Tiems, kas rūpinasi namais, jėgų reikia tokiems rūpesčiams, kas dirba – jėgų reikia darbui, kas užsiima dvasingumu – jėgų reikia dvasiniam augimui. Todėl savo dieną reiktų pradėti nuo mantros. Ji apvalo, moko susikaupti ir suteikia jėgų, energijos.

– Kiekvienas galėtų tam skirti valandą ar pusantros per dieną, nes žmogus eikvoja laiką kažkam kitam, dažniausiai beverčiams pokalbiams. Valgydamas sugaišta apie 30-40 minučių. Laiko skiria ir prausimuisi. Tam laiko randa. Kasdieninėje dienotvarkėje dvasinei praktikai irgi turėtų atsirasti laiko. Suprantu, kad gyvenantiems pasaulietiškai nėra lengva rasti laiko praktikai, bet tik ji padės susitvarkyti gyvenimą. Jei save disciplinuosite, tuomet tikrai rasite laiko mantros kartojimui. Visi gali jo rasti, net ir labiausiai užsiėmę žmonės.

– Visi žmonės nori gyventi gerai ir laimingai. Ir tik nežinojimas trukdo gyventi džiaugsme ir pasiekti savo tikslų. Mantros mokslas – senovės mokslas, duodantis raktą, atidarantį daugumą durų. Nėra jokių abejonių, kad mantra padeda išspręsti sveikatos problemas, pagerina vidinę būseną, išsprendžia išorines ir materialines situacijas. Ji gali labai daug. Šiuo raktu bet kuris žmogus gali pakeisti savo gyvenimą į gera.

Radhe Radhe!

 

 

atgal į visus Interviu

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.