Navaratri (Navmi)

Navaratri – sena Sanatanos Dharmos šventė. Tai laikas, kai visoje Visatoje ir kiekvieno žmogaus viduje persitvarko energijos.

Navaratri švenčiamas du kartus metuose – pavasarį ir rudenį. Kiekvienais metais Navaratrio datos keičiasi, nes yra nustatomos pagal Mėnulio kalendorių (indiškąją tradiciją). Pats pavadinimas "Navaratri" verčiamas kaip "devynios naktys" (nav devynios, ratri naktys). Tai yra labai geras ir tinkamas laikas dvasinei praktikai, meditacijai, maldai.

Navaratris – moteriškos energijos (shakti) laikotarpis. Sanatanos Dharmos (sanskr. „amžinasis dvasingumas“) tradicijoje šis laikas skirtas įvairioms moteriškos energijos apraiškoms ar Deivėms. Tai viena seniausių tradicijų, simbolizuojanti ypatingą pagarbą moteriško dieviškumo pradui. Tam tikras Deivės aspektas globoja tam tikrą Navaratrio laikotarpį.

Pirmos trys Navaratrio dienos skiriamos Deivei DURGAI. Sanskrito kalboje vardas Durga reiškia „sunkiai pasiekiama“. Ši Deivė – viena iš moteriško dieviškumo apraiškų – paprastai vaizduojama raita ant tigro ar liūto ir simbolizuoja narsą, drąsą, jėgą. Į Durgą kreipiamasi prašant jėgos, sveikatos, siekiant įveikti ar panaikinti bet kokį netyrą pradą. Jos kviečiasi prašydami apsaugos ir pagalbos tolimesniam tobulėjimui.

Vidurinės trys Navaratrio dienos skiriamos Deivei LAKŠMI. Sanskrito kalboje Lakšmi reiškia „geras ženklas“, „laimė“, „grožis“. Ši Deivės forma simbolizuoja gerovę, turtus – viską, kas teikia gėrį. Deivės Lakšmi pagrindinis tikslas – sukurti amžiną laimę žmonėms Žemėje. Todėl ji padeda visiems, siekiantiems sąmoningai kurti gėrį, grožį, siekti karjeros. Bet absoliučiai laimei neužtenka vien materialinės gerovės. Dar būtinas dvasingumas ir pareigos jausmas. Su Lakšmi siejama daug dorybių: grožis, meilė, atjauta, pažinimo jėga ir dangaus malonė. Lakšmi leidžia suprasti, kad džiaugsmas ir pasiturintis gyvenimas yra visaverčiai tik tada, kai žmogus siekia visa tai gauti ne tik dėl savo, bet ir visų aplinkinių gerovės.

Paskutinės trys dienos yra skiriamos Deivei SARASVATI. Sanskrito kalboje Sarasvati reiškia „būtį dovanojanti“, „tikrąsias Žinias suteikianti“. Ši Deivė globoja amatus, meistriškumą, visus kūrėjus (rašytojus, poetus, muzikantus, dainininkus, menininkus). Jos globos prašoma, norint pasiekti Žinojimą, aukščiausią išmintį arba aukščiausią meistriškumą bet kuriame mene, moksle, kūryboje. Sarasvati dovanoja kalbos jėgą, gebėjimą atpažinti tiesą ir atskirti melą. Per šios Deivės malonę mes galime suvokti tai, kas lieka tarp eilučių, apie ką neįmanoma pasakyti žodžiais, mus pasiekia būtent tos žinios, kurios mums yra būtinos. Sarasvati dovanoja lengvumą, ramybę, intuiciją, išvystytą intelektą, šmaikštumą, puikią atmintį, skonį, poetišką kalbą, malonų balsą, žavesį.

Tokiu būdu Navaratris apima visus mūsų gyvenimo aspektus – drąsą ir ryžtingumą, materialinę jėgą ir žinių galią.

O kiekviena iš devynių Navaratrio dienų skiriama vis kitam Deivės pavidalui:

1 diena - Šailaputri;

2 diena - Brahmačarini;

3 diena - Čandraghanta;

4 diena - Kušmanda;

5 diena - Skanda Mata;

6 diena - Katjani;

7 diena - Kalaratri;

8 diena - Mahagori;

9 diena - Sidhidatri.

Navaratrio kulminacija ir pabaiga yra devintoji diena. Pavasario Navaratrį tai yra Ramnavmi šventė. Pagal legendą, būtent šią dieną gimė didis princas Rama, Sanatanos Dharmoje garbinamas kaip Dievo įsikūnijimas. Tretos jugoje valdovui Dašarathai gimė sūnus. Kai išminčius Vasištha jį pamatė, iškart suprato, kad gimė labai tyra siela, pasižyminti daugybe dieviškųjų savybių, todėl jį pavadino Rama.

Princo Ramos didingus žygius išgarsino visam pasauliui poema „Ramajana“. Rama tapo nepriekaištingu pavyzdžiu visiems žmonėms, siekiantiems gyventi laikantis dvasingumo principų. Poemą parašė išminčius Valmikis, gyvenęs tuo pat laikmečiu, kaip ir Rama. Nežiūrint praėjusių tūkstantmečių, poema ir toliau yra įkvėpimo ir tikėjimo šaltinis dvasingumo siekiantiems žmonėms visame pasaulyje.

Rudens Navaratrio devintoji diena - Navmi šventė. Tai gėrio ir blogio kovos kulminacija – pagal legendą, būtent šią dieną princas Rama galutinai įveikė demonų valdovą Ravaną. Ši šventė simbolizuoja ir kiekviename mūsų vykstančią vidinę kovą – kovą, kurioje, ryžtas, drąsa, dvasinės žinios ir išmintis nugali apsileidimą, ydas, tingulį, pyktį ir nežabotą asmeninį ego.

 

Atkreipkite dėmesį į keletą rekomendacijų, kaip praleisti Navaratri dienas, norint geriausiai išnaudoti jų teikiamas galimybes.

Būtų labai gerai, jei Navaratrio dienomis galėtumėte kontroliuoti savo mitybą, miegui ir pokalbiams skiriamą laiką, nesijaudintumėte dėl menkniekių ir pasistengtumėte daugiau laiko skirti dvasinei praktikai.

Kaip tai pritaikyti kasdieniame gyvenime, jei ir toliau reikia rūpintis šeima, eiti į darbą ir vykdyti kitus savo įsipareigojimus? Šiomis dienomis reikia pasistengti kuo mažiau švaistyti savo energiją nereikalingais ir nebūtinais pokalbiais, per ilgai miegant (sveikam suaugusiam žmogui pakanka 6-7 valandų miego per parą), pagal galimybes laikytis pasninko (gerai būtų maitintis švariu maistu – vegetariškais negyvulinės kilmės produktais, pienu, vaisiais). Ir kuo daugiau laiko paskirti dvasinei praktikai, meditacijai, maldai – pasistengti sutelkti savo dėmesį į vidinį pasaulį, į mylimą Dievo atvaizdą ir tokiu būdu – geriau suprasti, kokia linkme būtų svarbu tobulėti, kokias savo vidines savybes reikėtų keisti ir tobulinti.

Navaratrio laikotarpiu laikantis pasninko reikėtų atsižvelgti į savo fizines galimybes. Pasninkas gali būti įvairus – valgantys mėsą ar kitus gyvulinės kilmės produktus šiuo laikotarpiu gali jų atsisakyti; besilaikantys vegetarinės mitybos gali nevartoti druskos, grūdinių, ankštinių produktų; o tie, kam leidžia sveikata ir gyvenimo būdas visą laikotarpį gali maitintis vaisiais, pienu, naudoti medų. Mūsų kraštuose pasninkui labai tinka grikiai, bulvės, ghi sviestas. Laikantis pasninko ir vidinės disciplinos, sukaupta energija daug lengviau transformuojasi į dvasinę energiją. Nesunkiai pastebėsite, kad pasninkaujant meditacija ir kitos dvasinės praktikos pavyksta daug lengviau.

Laikydamasis šių rekomendacijų, žmogus gali maksimaliai panaudoti šį palankų laikotarpį tam, kad pasisemtų dvasinės energijos, reikalingos ne tik socialinio, šeimyninio, bet ir dvasinio gyvenimo tobulėjimui.

 

Navaratrio metu Dvasinis Mokytojas Šri Prakaš Dži kasdien ašrame atlieka havaną - maldą prie ugnies.

Navaratriui baigiantis, vyksta Ramnavmi (pavasarį) ar Navmi (rudenį) šventė.

 

atgal į skiltį Apie šventes

į 2019 m. kalendorių

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.