Holi

Spalvingoji Holi šventė minima kovo mėnesį, per pilnatį. Ši diena – tai Naujųjų metų pradžia pagal indiškąjį kalendorių.

Indijoje Holi švenčiama džiaugsmingai ir smagiai: žmonės linksmindamiesi paišo ir teplioja vieni kitus sausais (miltelių pavidalo) ar vandeniniais dažais. Dažai – gyvenimo įvairovės simbolis, iliustruojantis įvairius įvykius, įspūdžius, aplinkybes, kurias reikia sutikti ir priimti su džiaugsmu. Oras, žemė, žmonių veidai ir rūbai – viskas nusispalvina pačiomis ryškiausiomis spalvomis! Raudona spalva simbolizuoja tyrumą, žalia – sveikatą, mėlyna – ramybę ir pusiausvyrą, o geltona – atsidavimą. Tai meilės, broliškų tarpusavio santykių, džiaugsmo šventė. Pasaulio margumyne svarbu išsaugoti žmogiškumą ir meilę.

Šios šventės atsiradimo istoriją Puranos pasakoja štai ką:

Demonų valdovas Hiranjikašipu labai nekentė Dievo Višnaus ir troško, kad jo karalystėje jo niekas negarbintų ir net jo vardo neminėtų. Tačiau jo paties sūnus Prahladas buvo didis Višnaus bhaktas (tas, kuris myli Dievą) ir nuolatos kartojo savo Išto (mylimo Dievo pavidalo) vardą. Valdovas daugybę kartų bandė priversti sūnų kartoti savo tėvo vardą vietoj Višnaus, bet visos pastangos ėjo veltui. Tuomet įtūžęs valdovas nusprendė nužudyti savo sūnų.

Valdovo sesuo Holika turėjo stebuklingą šalį, kurį buvo gavusi kaip palaiminimą iš Dievybės, kuriai skyrė savo dvasinę praktiką. Apsigobus tuo šaliu galėjai likti sveikas ir nepažeistas net pačiam ugnies sūkury. Hiranjikašipu įsakė savo seseriai atsisėsti didžiulio laužo vidury apsigobus savo stebuklingu šaliu ir prisikviesti Prahladą ant savo kelių. Iš anksto buvo sutarta, kad laužui įsiliepsnojus, Holika nustums berniuką į atvirą ugnį. Tačiau Prahlado tikėjimas buvo toks stiprus, kad jis nieko nesibaimindamas priėmė kvietimą ir tik be sustojimo kartojo Višnaus vardą. Tą akimirką, kai Holika jau buvo bestumianti vaiką nuo savo kelių, pakilo stiprus vėjo gūsis ir nuplėšė šalį nuo jos pečių apgobdamas berniuką. Likusi be stebuklingos apsaugos, Holika gyva sudegė, o Prahladas liko gyvas ir sveikas.

Nuo tų laikų Holi šventė švenčiama siekiant paminėti Gėrio pergalę prieš Blogį.

Ašrame Holi švenčiama jau daug metų. Šventės metu medituojama, meldžiamasi, dainuojamos bhadžanos.

 

atgal į skiltį Apie šventes

į 2019 m. kalendorių

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.